วันแรกจนวันสุดท้าย...ที่ โรงเรียนบ้านหนองไคร้

... ตั้งแต่ได้มาฝึกประสบการณ์ที่ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ แห่งนี้ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ ได้เพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย

ได้ครูพี่เลี้ยงที่ใจดีมากให้คำแนะนำทุกอย่าง สอนเขียนการจัดการเรียนที่ถูกต้อง และได้สอนนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งมัธยมและ

ประถม เจอเด็กนักเรียนที่มีระดับความรู้ที่ต่างกัน แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ถึงแม้ว่านักเรียนจะดื้อบ้าง

# แต่พอถึงเวลาที่เราจะต้องไปจาก โรงเรียนนี้แล้วก็รู้สึกหายใจอยู่เหมือนกัน เพราะตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้มาฝึกประสบการณ์อยู่ที่นี่ มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้น เหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง แต่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคนก็ผ่านจุดนั้นมาด้วยกันได้

>>> จะไม่ลืมสถานที่แห่งนี้ ที่ให้โอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู <<<


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)