ครูเวรประจำวัน...

>>> ทางโรงเรียนได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน ได้อยู่เวรประจำวันตามครูพี่เลี้ยง ซึ่งดิฉันได้อยู่เวรวันพฤหัสบดี

ซึ่งเวรประจำวันในแต่ละวันต้องทำหน้าที่ ยืนหน้าโรงเรียน ขายของสหกรณ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)