วิชาเพิ่มเติม...การตัดกางเกงนอน

.... โรงเรียนบ้านหนองไคร้ จัดทำหลักสูตรเพิ่มเติม คือ การเย็บผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทุกคนต้องเย็บกางเกงนอน
ให้ได้คนละ 1 ตัว เมื่อจบหลักสูตร

... เราได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการเย็บ การโพ้งผ้า.....

การโพ้งผ้า เป็นความรู้ใหม่ คือ เป็นการเย็บพันริมเป็นตะเข็บ ๆ หนึ่งที่ป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดความลุ่ยก่อนที่จะเย็บประกอบเสร็จ หรือป้องกันตะเข็บลุ่ยในขณะที่สวมใส่เสื้อผ้า โดยในขณะทำการเย็บให้จับเนื้อผ้าด้านถูกหงายขึ้นด้านบน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)