ค่ายลูกเสือ...

.... ทางโรงเรียนได้พานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเข้าค่ายที่ ค่ายลูกเสีอเหนือเกล้า ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มสันทราย

กิจกรรมในค่ายก็เหมือนกับค่ายลูกเสือทั่วไป เดินทางไกล ทำอาหารเอง ผจญภัยในฐานต่าง ๆ

เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้รู้จักรักและสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อผู้อื่นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)