การจัดสวนในภาชนะ (สวนถาด)

>>> การจัดสวนในภาชนะ (สวนถาด) <<<

... การจัดสวนถาดเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.1 ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะออกแบบสวน การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ

นักเรียนมีความกระตือรือร้นกับสิ่งที่ได้ปฏิบัติ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)