สมุดบันทึกการเรียนรู้ของบีแมน <๒> : เรียนรู้เรื่องการใช้คำ "พริ้ว", "พลิ้ว" จากการตั้งชื่อกลุ่มของนิสิต

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต้องเขียนคำว่า "พลิ้วไหว" ถึงจะถูกต้อง ส่วนคำว่า "พริ้วไหว" ไม่มีในพจนานุกรม เข้่าใจว่า เราสับสนกับคำว่า "พริบไหว"

วันหนึ่งในชั้นเรียนวิชา Principle Taxonomy ต้นเทอม 1/2557 อยู่ในเดือนสิงหาคม 2557 ให้นิสิตตั้งชื่อกลุ่ม นิสิตกลุ่มหนึ่งตั้งชื่อว่า "พลิ้วไหว" แต่ ภายในเล่มบันทึกหรือ Journal มีคำว่า "พริ้วไหว" ด้วย เลยถามแบบแกมบังคับไปว่า "คำไหนเขียนถูกต้อง" ให้ไปเลือกมา ๑ คำ แล้วให้ใช้คำนั้นทั้งเล่มบันทึก (ตั้งเป็นชื่อกลุ่มด้วย)

๒ สัปดาห์ผ่านมา พบว่า สมุดบันทึกการเรียนรู้เล่มนั้น เขียนชื่อกลุ่มว่า "พริ้วไหว" (จากการชี้นำของผู้สอน) แล้วก็ใช้มาตลอดเทอม ซึ่งตัวเองก็คิดเอาเองว่าเป็นการใช้คำที่ถูกต้อง...

หลายสัปดาห์ต่อมา ได้หยิบสมุดมาให้คะเแนน แบบให้เป็นกลุ่ม เพื่อทำคะแนนตัดเกรด..กลุ่ม "พริ้วไหว" ซึ่งมี ตาล-สุวัจนี แนไพร (นิสิตที่มีบีแมนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ-อ่านเรื่องราวของเธอใน สุวัจนี แนนไพร) เป็นหัวหน้ากลุ่ม รู้สึกเอะใจว่า คำว่า "พริ้ว" หรือ "พลิ้ว" เขียนอย่างไหนถูก

ลองเช็คพจนานุกรม มีแต่คำว่า "พลิ้วไหว" ไม่มีคำว่า "พริ้วไหว"

พลิ้ว เป็นคำกริยา มีความหมายว่า "บิด,เบี้ยว" ตัวอย่างคำคือ คมมีดพลิ้ว; สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม ฯลฯ เช่น ธงพลิ้ว ; พลิ้วไหว เป็นต้น

พริ้ว นั้นไม่มีเขียนในพจนานุกรม ที่เราเข้าใจผิด น่าจามาจากคำว่า "พริบไหว" หรือ ที่มักใช้กันว่า "ไหวพริบ"

พริบ เป็นคำกริยา เช่นกัน มีความหมายว่า ขยิบ (ใช้กับตา) เช่น พริบตาเดียวเป็นต้น

คำว่า "พริบ" ใน "พริบไหว" ในนี้ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ (คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์) มีความหมายว่า ฉับพลัน ทันทีทันใด คือ ไหวพริบจะเกิดขึ้นในทันทึทันใด

สรุปว่า ต้องเขียนคำว่า "พลิ้วไหว" ถึงจะถูกต้อง ส่วนคำว่า "พริ้วไหว" ไม่มีในพจนานุกรม เข้่าใจว่า เราสับสนกับคำว่า "พริบไหว"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I checked :

From Royal Institute Dictionary 2542
พลิ้ว ก. บิด, เบี้ยว, เช่น คมมีดพลิ้ว; สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม เช่น ธงพลิ้ว.

So group "พลิ้วไหว" is named for its skewiness and variabilty?