กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ...

>>> กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ่าไฮ่ ฮ่าไฮ่ <<<

สแตนเชียร์ กองเชียร์ เชียร์ลีด นักกีฬาพร้อมที่จะสู้ เพื่อชัยชนะของโรงเรียน ทำให้เติมที่ที่สุด

"รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)