หน้าที่...อาหารและเครื่องดื่ม

... หน้าที่อาหารและเครื่องดื่ม ต้องเตรียมอาหารให้นักกีฬา

เมนูอาหารแต่ละวันไม่ซ้ำกันเลย อาหารทุกอย่าง บริการถึงที่...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)