สิ่งที่ไม่เคยทำก็ได้ทำ...

... ตื่นตี 3 ขับรถมา โรงเรียน ไกลไม่พอหนาวก็หนาว ทางก็เปลี่ยว กลัวก็กลัว

แต่งหน้าทำผม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำ เพิ่งมาได้ทำก็ตอนเป็นนักศึกษฝึกสอน ...

>>> สิ่งเหล่านี้ฝึกให้เราเป็นคนทำได้ ทำเป็น และอดทนต่อหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หมายถึงการ แต่งหน้า

นักเรียนใช่ไหม

คงไม่ใช่ แต่ง น่า นะครับ

555