ทำชุดพาเหรด...เตรียมพร้อมวันกีฬา

... นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย ในการทำชุดสำหรับใส่เดินขบวนพาเหรดต่าง ๆ
จะเป็นหน้าที่ของนักศึกษาเอกศิลปะ ส่วนเราก็มีส่วนช่วยบ้างในเรื่อง ระบายสี ตัดกระดาษ เท่าที่จะช่วยเพื่อนได้

# ชุดแต่งละชุดต้องทำจากเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งหมด
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)