สุนทรีย์กวีศิลป์ (๗๓)

"ขอพรดี ทั่วหล้า นำมาให้

ขอเทพไท้ เทวา มาอุ้มสม

ขอทุกวัน นั้นดี มีรื่นรมย์

ขออย่าตรม ระทมทุกข์ สุขทวี

ศณิชยา คนมาก มากมีมั่ง

รับพลัง ดังใจ ให้สุขศรี

ทำกิจการ งานใด ให้ได้ดี

วรรณะมี อายุมั่น และขวัญยืน"

Happy Birthday พี่อาร์ท

ศณิชยา คนมาก

16/9/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)