ทิศทางการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่


(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) มีสาระที่สำคัญ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) นั้นใช้กับทุกสายงาน ทุกสังกัด และ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ใช้เฉพาะวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญเท่านั้น ยื่นคำขอได้ปีละ ๑ ครั้ง ก่อนเปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๒. กระบวนการประเมินผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย

ขั้นที่ ๑ ผู้ขอรับการประเมินต้องผ่านการ ๒ ด้านคือ ด้านวินัย คูณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ การพัฒนางานตามข้อตกลง ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ ที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี ของสายงานนั้นด้วยวิธีการประเมินที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถอาจไม่ต้องทดสอบ ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์วิชาชีพ เน้นการประเมินจากหลักฐานชิ้นงานที่ได้ปฏิบัติตามแต่ละสายงานถ้าไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะก็ไม่มีสิทธิยื่นคำขอ

ขั้นที่ ๒ เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ก็ยื่นคำขอพร้อมเสนอบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ เอ๔) โดยประเด็นพัฒนา เน้นที่คุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นหลัก ใช้เวลาพัฒนา ๒ ปี ในทุกสายงาน การพิจารณาจากคณะกรรมชุดที่ ๑ เป็นคณะกรรมการที่มีรายชื่อตามบัญชีของ ก.ค.ศ.เท่านั้น ถ้าไม่เห็นชอบก็กลับไปทำใหม่

ขั้นที่ ๓ เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๒ ทำหน้าที่ Coaching และ Mentoring พร้อมทำการประเมินเป็นระยะ ภาคเรียนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง เป็นระยะ ๒ ปี

ขั้นที่ ๔ เมื่อครบกำหนด ก็จัดทำรายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ เอ๔)

ขั้นที่ ๕ คณะกรรมการชุดที่ ๑ พิจารณาตัดสินผล (ผลการพิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ และปรับปรุง ถ้าปรับปรุงได้ไม่เกิน ๒ ครั้งและไม่เกิน ๑ ปี)

๓. สำนักงาน ก.ค.ศ. คาดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน จะประกาศใช้ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 581103เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 09:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 09:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี