หัวใจของการปฏิรูปประเทศไทยคือแก้ไขความเหลื่อมล้ำ

หัวใจของการปฏิรูปประเทศไทยคือแก้ไขความเหลื่อมล้ำ

เป็นความเห็นของ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๕ พ.ย. ๕๗

571125, บันทึกการเมืองไทย, อานันท์_ปันยารชุน, ความเหลื่อมล้ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)