สาเหตุที่หมาตะกุยที่นอนซึ่งเราจัดไว้ให้

โดยธรรมชาติของสัตว์ทุกประเภทรวมถึงสุนัข จะมีชีวิตที่ล้อมรอบไปด้วยต้นหญ้า ใบไม้ พื้นดินจากธรรมชาติ จนกระทั่งผู้คนเริ่มนําสัตว์ต่างๆมาเลี้ยงภายในบ้าน แต่เนื่องจากพวกมันยังไม่รู้สึกคุ้นเคยต่อสถานที่ อันแปลกใหม่ ถึงแม้ว่าเราจะเตรียมที่นอนอย่างดีหรูหราอย่างไร ก็ไม่สามารถทําให้พวกมันรู้สึกสบายขึ้น

ดังนั้นเมื่อเราสังเกตุเห็นว่าสุนัขมักจะมีพฤติกรรมตะกุยบริเวณที่ซึ่งมันจะนอน นั่นแสดงว่า " มันกําลังจัดที่นอนของมัน"

การจัดที่นอนหรือการตะกุยจนมีลักษณะเหมือนรังที่ทําให้มันนอนได้อย่างสบายและ ยังมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการจัดที่นอนที่มีลักษณะเหมือนชามจะช่วยรักษาความร้อนในร่างกาย และสามารถทําให้มองเห็นสิ่งรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้นการตะกุยพื้นยังเป็นการทิ้งกลิ่นของมันไว้เช่นกัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า" บริเวณนี้คือที่ของฉันน่ะ "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 5 วิธีเตรียมพร้อม เมื่อจำเป็นต้องทิ้งสุนัขไว้บ้านตามลำพังความเห็น (0)