สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย Adobe Photoshop cs 3 ..........20/11/57

วันนี้วันพฤหัสบดี 20/11/57 เป็นวันที่ฉันได้สอนเยอะมาก ๆๆ เลยอะตั่งแต่คาบที่สามถึงคาบสุดท้ายเลย เหนื่อนะแต่ก็ไม่เคยท้อ เพราะอยากให้นักเรียนได้ความรู้

ในชั่วโมงที่ 4-5 เป็นชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์ของ เด็กนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉันได้ทำการสอนเกี่ยวกับการตัดภาพ และการตกแต่งภาพโดยการซ้อนภาพ เทคนิดการเซ็นเซอร์ นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเลย ปัญหาอุปสรรคในห้องเรียนนเลยไม่มี และอีกอย่างฉันก็ได้เตรียมการสอนไว้ จึงทำให้ง่ายต่อการสอนและเป็นไปตามขั้นตอน

ฉันดีใจที่ฉันสามารถสอนและบรรลุตามเป้าหมายที่ฉันได้สอนเด็ก ๆ ไปและเด็ก ๆสามารภทำได้ดีอีกด้วย

ผลงานของเด็กหญิงพรรณธนาภรณ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)