การมุ่งเน้นผลลัพธ์และสร้างคุณค่า (Focus on Results and Creating Value)


เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การนำค่านิยมและแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้งานจริง

Baldrige Core Values Awareness Series (11 of 12)

การมุ่งเน้นผลลัพธ์และสร้างคุณค่า (Focus on Results and Creating Value)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

22 พฤศจิกายน 2557

บทความชุดนี้ ดัดแปลงมาจาก Baldrige Core Values Awareness Training: Identification of Gaps and Actions to Close Gaps ของ Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning) สังเกตได้จากการนำเสนอโดยมากจะเป็นคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ระดมสมอง จดความคิดของกลุ่มไว้บนกระดาน แล้วให้นำเสนอผลงานกลุ่ม ผู้บรรยายจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ คอยตะล่อมความคิดให้อยู่ในกรอบระดับหนึ่ง (แนวทางการตอบ จะอยู่ในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดโดยสิ้นเชิง

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) ที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/baldrige-awareness-series-10-focus-on-results-and-creating-value

การมุ่งเน้นผลลัพธ์และสร้างคุณค่า (Focus on Results and Creating Value)

Critical Success Factors (CSF) ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ คือหนทางที่ช่วยให้องค์กรระบุว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญ

Characteristics of Critical Success Factors (CSF)

•มีจำนวนจำกัด (ปกติจะอยู่ที่ 3 – 8 ข้อ) ของ ลักษณะเฉพาะ, สถานการณ์, หรือตัวแปร ที่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อ ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ, และการอยู่รอดขององค์กร, กำหนดการ, หรือโครงการ (Limited number – provide focus)

•กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ CSF จะต้องมีผลงานที่ทำออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวม (Performed at highest level – factors are meaningful and influence organization's success and sustainability)

•ในบางครั้งจะเรียก key success factors (KSF) ว่า key result areas (KRA)

•อะไรคือ Critical Success Factors ของคุณ?

Example Critical Success Factors

Money: positive cash flow, revenue growth, and profit margins.

Your future: Acquiring new customers and/or distributors.

Customer satisfaction: How happy they are.

Quality: How good is your product and service?

Product or service development: What's new that will increase business with existing customers and attract new ones?

Intellectual capital: Create assets from the tools you make to run your business.

Strategic relationships: New sources of business, products and outside revenue.

Employee attraction and retention: Your ability to find, train, and keep employees and to let go employees that are not a good fit.

Sustainability: Your personal ability to keep it all going.

•(Would not necessarily have all nine. For example: Senior leaders might review Finance or money, Quality, Customer satisfaction, Employee satisfaction, Safety)

Focus on Results

•ผลลัพธ์ที่ได้ควรสร้างความสมดุลด้านคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

•ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ?

Value (Perceived worth of a product, service, process, asset, or function relative to cost and to possible alternatives. Relative worth, utility, or importance)

•คำนิยามว่าคุณค่าของคุณคืออะไร?

Balance Value of Key Stakeholders

•องค์กรมีการสร้างความสมดุลด้านคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างไร?

•(Understand key stakeholder requirements

•Identify conflicting requirements and determine mediation means

•Incorporate requirements into organizational strategy

•Ensure plans and actions meet differing needs

•Avoid adverse impacts on any stakeholders)

Balanced Scorecard

•ลิขิตสมดุล (balanced scorecard) ประกอบด้วย ตัววัดที่เหตุและตัววัดที่ผล (leading and lagging performance measures)

•อะไรคือดัชนีเหตุ ( leading indicator)? (One that predicts the future performance. Examples: Process measure is a leading indicator of product quality, Product quality is a leading indicator of customer satisfaction, etc.)

•อะไรคือดัชนีผล ( lagging indicator)? (One that reveals past performance. Example: Financial balance sheet, Customer satisfaction not reflective of current practice)

•อะไรคือผลดีที่ลิขิตสมดุล (balanced scorecard) จัดให้ได้? (Communicate short- and longer term priorities, Monitor actual performance, Provide a clear basis for improving results)

Sample: Texas Nameplate Company, Inc.

•ตัวอย่าง 1998 & 2004 Baldrige Award – Small business

•Located in Dallas, Texas

•Produces customer nameplates in small and frequent orders for small businesses

•43 employees

•40 percent profit

•Two time Baldrige Award winner

Key Business Drivers

•Customer Loyalty

•Employee Loyalty

•Process Optimization

•Social Responsibility

•Environmental Consciousness

•Fair Profit

•Sustaining Growth

•Wise Practices

Texas Nameplate Company, Inc.: Understanding Customer Value

•มีกลไกการสื่อสารของลูกค้าหลายช่องทาง

–พบปะเป็นรายบุคคล

–มีฐานข้อมูลการติดต่อของลูกค้า

–voice mail เชื่อมต่อกับ e-mail เพื่อติดตามการสั่งซื้อ

•การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

–70% ของลูกค้า 50 อันดับแรกติดต่อกันมากว่า 10 ปี

–มีความรู้สะสมจากสัมพันธภาพอันยาวนาน

Texas Nameplate Company, Inc.: Balanced Scorecard

•The New Hotrod

–Dashboards – Real-Time, Pipeline

–Strategic Plan

–Burning Issues

–Financials

–Meetings

–Personal Web Pages

ใบงานIdentify, Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop

สรุป การมุ่งเน้นผลลัพธ์และสร้างคุณค่า (Focus on Results and Creating Value)

  • What are the main points of Focus on Results and Creating Value? (It is essential to know what results are important. Define those with critical success factors.)
  • What does an organization need to consider when Creating Value? (Understand key stakeholder requirements and any that are in conflict)
  • How does an organization ensure that these are addressed? (Incorporate requirements in strategies, plans and actions. Incorporate a balanced score card)
  • What are the features of a balanced scorecard? (A balance composite of leading and lagging indicators used to communicate short- and longer- term priorities, monitor actual performance, and provide a clear basis for improving results)

****************************

จบตอนที่ 11/12 บทความชุดนี้ทั้ง 12 ตอน มีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะ ผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติควร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง เพราะการอบรมครั้งสุดท้าย หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากอเมริกา

หมายเลขบันทึก: 580959เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 06:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 11:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี