การจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for Innovation)


เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การนำค่านิยมและแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้งานจริง

Baldrige Core Values Awareness Series (8 of 12)

การจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for Innovation)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

22 พฤศจิกายน 2557

บทความชุดนี้ ดัดแปลงมาจาก Baldrige Core Values Awareness Training: Identification of Gaps and Actions to Close Gaps ของ Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning) สังเกตได้จากการนำเสนอโดยมากจะเป็นคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ระดมสมอง จดความคิดของกลุ่มไว้บนกระดาน แล้วให้นำเสนอผลงานกลุ่ม ผู้บรรยายจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ คอยตะล่อมความคิดให้อยู่ในกรอบระดับหนึ่ง (แนวทางการตอบ จะอยู่ในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดโดยสิ้นเชิง

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) ที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/baldrige-awareness-series-6-focus-on-the-future

การจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for Innovation)

Definition – Innovation

•คุณคิดว่า "นวัตกรรม" หมายถึงอะไร? (Make meaningful change to create new value for the organization's stakeholders. Discontinuous or breakthrough change in results, products or processes.)

Aspects Open for Innovation

•มีมุมมองอะไรบ้างที่องค์กรสามารถมีนวัตกรรม?

–ผลิตภัณฑ์

–บริการ

–แผนงาน

–กระบวนการ

–การปฏิบัติการ

–รูปแบบทางธุรกิจ

Characteristics of an Innovative Organization

•มีกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ( Systematic refers to approaches that are well-ordered, are repeatable, and use data and information so learning is possible.)

•ผู้นำส่งเสริมและจัดการจนกระทั่งนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร ( Part of learning culture – senior leaders reflect importance of innovation through reinforcement, recognition, and discussion or communication.)

•บูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานประจำวันและมีระบบการพัฒนาผลงานสนับสนุน ( Daily work – employees are aware of importance of innovation and are encouraged to look for areas of meaningful improvement. Performance improvement system includes an aspect of innovation – big step change emphasis in addition to continuous improvement.)

•สร้างจากความรู้ที่สะสมในองค์กรและบุคคล และมีการนำความรู้นั้นมาเผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร ( Builds on accumulated knowledge – extremely important that improvements made in one part of the organization is shared with the rest of the organization. Capturing knowledge gained is critical.)

•มีกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

–มีลำดับขั้นตอน, ทำซ้ำได้, ใช้ข้อมูลและข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้

–ขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม

•พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

•การตัดสินใจเพื่อนำไปปฏิบัติ

•นำไปปฏิบัติจริง

•มีการประเมิน

•มีการเรียนรู้

–นำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร

•ผู้นำส่งเสริมและจัดการจนกระทั่งนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร

–จะนำคุณสมบัติข้อนี้ไปใช้ในองค์กรได้อย่างไร? (Senior leaders reflect importance of innovation through reinforcement, recognition, and discussion or communication.)

•บูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานประจำวัน

–องค์กรจะนำนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างไร? (Daily work – employees are aware of importance of innovation and are encouraged to look for areas of meaningful improvement.)

•มีระบบการพัฒนาผลงานสนับสนุน

–ระบบพัฒนาผลงานขององค์กรจะช่วยสนับสนุนนวัตกรรมได้อย่างไร? (Performance improvement system includes an aspect of innovation – big step change emphasis in addition to continuous improvement.)

•สร้างจากความรู้ที่สะสมในองค์กรและบุคลากร

•นำความรู้นั้นมาเผยแพร่

–องค์กรจะนำความได้เปรียบเรื่องความรู้ที่สะสมอยู่ในองค์กรมาสร้างนวัตกรรมหรือแก้ปัญหาได้อย่างไร? (Documentation, involvement in innovation projects (not just subject experts))

–องค์จะทำการเผยแพร่ความรู้นั้นได้อย่างไร? (Sharing might take place through organization sponsored events, make sharing part of meeting time, newsletters, etc.)

Sample: Stoner Incorporated

•ตัวอย่าง 2004 Baldrige Award Winner – Small Manufacturing

•Privately owned chemical specialty manufacturing and sales company

•Manufactures specialized lubricants, cleaners, coatings, and related products, packaged in aerosol cans, 1- 5, 55- or 25 gallon bulk liquid containers

•48 full-time and part-time team members (2004)

Managing for Innovation: Stoner Incorporated (This reflects Stoner Incorporated's focus on innovation in all that they do.)

 • "ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เราพยายามหาหนทางในการทำงานให้ดีขึ้น, เร็วขึ้น, และถูกลง" (better, faster, and more economically.)
 • "ผลลัพธ์ที่ได้คือมีการพัฒนาขึ้นของการบริการลูกค้า, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, และทีมงานมีความพึงพอใจ"

Stoner Incorporated: Managing for Innovation Results

•มีบูรณาการของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างดี (Highly integrated customer database that captures and archives virtually all customer transaction, enabling faster and more accurate customer service, customer monitoring, and fact-based strategy and process improvements)

•ระบบการจัดการกับวัตถุดิบที่ดี (Raw material dispensing system allows faster product mixing and has eliminated pump waste)

•กลยุทธ์ที่มีความ"กระชับ" และอ่อนตัว ("Lean" and flexible manufacturing strategies allow small runs of custom products as well as reduced production cycle time and costs)

•ใช้ระบบอัตโนมัติและมีการตรวจประกันคุณภาพ (Automated assembly and quality assurance inspection eliminated labor hours and ensures 100% product quality verification)

•การจัดวันทำงานของทีมที่เลือกได้และอ่อนตัว (Flexible manufacturing team-selected work week)

•มีเว็บไซต์ที่เน้นผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อได้ออนไลน์ (Product-focused web site with on-line ordering that can be accessed 24/7 by customers)

•มีเครื่องมือของทีมในการทำการสำรวจแบบอัตโนมัติ (Automated team-surveying tools)

ใบงาน Identify, Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop Action Plans

สรุป การจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for Innovation)

 • What is the definition of Innovation?
  • Making meaningful change, break-through improvement
 • What are some of the characteristics of an organization that manages for innovation?
  • Systematic process for creating innovation
  • Led and managed so that innovation becomes part of the learning culture
  • Integrated into daily work and supported by the performance improvement system
  • Builds on accumulated knowledge of the organization and its people. Need to rapidly disseminate and capitalize on this knowledge

****************************

จบตอนที่ 8/12 บทความชุดนี้ทั้ง 12 ตอน มีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะ ผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติควร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง เพราะการอบรมครั้งสุดท้าย หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากอเมริกา

หมายเลขบันทึก: 580955เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 06:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 11:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี