การมุ่งเน้นอนาคต (Focus on the Future)


เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การนำค่านิยมและแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้งานจริง

Baldrige Core Values Awareness Series (7 of 12)

การมุ่งเน้นอนาคต (Focus on the Future)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

22 พฤศจิกายน 2557

บทความชุดนี้ ดัดแปลงมาจาก Baldrige Core Values Awareness Training: Identification of Gaps and Actions to Close Gaps ของ Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning) สังเกตได้จากการนำเสนอโดยมากจะเป็นคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ระดมสมอง จดความคิดของกลุ่มไว้บนกระดาน แล้วให้นำเสนอผลงานกลุ่ม ผู้บรรยายจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ คอยตะล่อมความคิดให้อยู่ในกรอบระดับหนึ่ง (แนวทางการตอบ จะอยู่ในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดโดยสิ้นเชิง

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) ที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/baldrige-awareness-series-6-focus-on-the-future

การมุ่งเน้นอนาคต (Focus on the Future)

Focus on the Future

•อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามการมุ่งเน้นอนาคต? (Attention only on current issues, the next month, the next quarter. Never more than a year.)

•อะไรคือ ลักษณะ, นโยบาย, กระบวนการ ขององค์กรที่ทำในสิ่งตรงข้ามการมุ่งเน้นอนาคต? (No vision, plans are only near term. Maintain status quo. Interest only in current needs of customer. Attention only to "today's" problems – tomorrow will take care of itself.)

Sustainability ความยั่งยืน คือผลสำเร็จของความสามารถในการเตรียมพร้อม เพื่อธุรกิจในอนาคต, การตลาด, และสิ่งแวดล้อมของการปฏิบัติการ

•องค์กรจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร? (Strategic planning, market research, pursuit of performance excellence. May want to have group look at the Glossary for sustainability.)

Future Orientation Entails

•เป็นการมองเกินไตรมาส (Understanding the short- and longer-term factors that affect your organization and marketplace.)

–แล้วในมุมมองขององค์กรของท่านคืออะไร?

•การมุ่งมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว (It is important for stakeholders to know that your organization is in it for the "long haul" so that they can plan for the future as well)

–ลูกค้า

–บุคลากร

–ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร

–ผู้ถือหุ้น

–ประชาคม

–ชุมชนของท่าน

•ความมุ่งมั่นระยะยาวที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านคืออะไร?

Factors Anticipated in Planning

•ความคาดหวังของลูกค้า

•การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้าและการตลาด

•ธุรกิจใหม่และโอกาสในการหาพันธมิตร

•การตลาดระดับโลก

•การพัฒนาบุคลากรและความจำเป็นในการจ้างงาน (ความสามารถและความพอเพียง)

•การพัฒนาของเทคโนโลยี

•รูปแบบของธุรกิจใหม่

•การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน

•การวิวัฒนาการของข้อบังคับทางกฎหมาย

•การเปลี่ยนแปลงความต้องการของชุมชนและสังคม

Planning Elements

•บริษัทจะนำปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนได้อย่างไร? (Strategic planning, strategic objectives)

•อะไรทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะถูกนำไปปฏิบัติ? (มีการจัดสรรทรัพยากร (การเงิน,บุคคล) ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ)

Other Aspects of Focusing on the Future

•การพัฒนา:

–ผู้นำ (To meet changing business needs; need for succession planning; set the tone for organizational learning)

–บุคลากร

–ผู้ส่งมอบ (Supplier core competency support organization's strategic direction)

•การมีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้นำ

•โอกาสในการสร้างนวัตกรรม

•ให้ความสนใจต่อข้อห่วงใยในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

Sample: The Bama Companies, Inc.

•Privately held corporation; Tulsa, Oklahoma

•Leading developer and manufacture of frozen, ready-to-use food products served by quick service and casual dining restaurant chains

•1,100 employees

•Over $200 million a year in revenues

The Bama Companies, Inc. Strategic Planning Process–Prometheus

•กฎ 4 ข้อของความสำเร็จด้านกลยุทธ์

–Where – การออกแบบอนาคต

–What – ตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ

–How – รณรงค์เพื่อชัยชนะ (การทำให้สำเร็จ)

–Exit – จบอย่างสวยงาม

Bama's Future Picture (Strategic Outcomes shown in parentheses.)

•เพื่อความมั่งคั่งของบุคลากร, ชุมชน, และผู้ถือหุ้น (People)

•มีนวัตกรรม, ผลิตภัณฑ์ที่มีความอร่อย (Innovation)

•ได้รับรางวัล Baldrige (Continuous Improvement)

•มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ, ความปลอดภัย, รสชาติดี, มีคุณค่า, และมีความซื่อสัตย์ (Customer)

•บริษัทพันล้านเหรียญ (Financial)

The Bama Companies, Inc. Long Term Commitments

•ผู้ส่งมอบ (ส่วนมากทำธุรกิจร่วมกันเกินกว่า 10 ปี)

•Customers (ลูกค้าสำคัญคือผู้มีอายุ 37 ปี และ 11 ปี)

ใบงาน Identify, Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop Action Plans

สรุป การมุ่งเน้นอนาคต (Focus on the Future)

 • What is meant by focusing on the future? (looking beyond this quarter, willingness to make long term commitments with key stakeholders)
 • What factors should be anticipated in planning?
  • Customers' expectations
  • Changes in customer and market segments
  • New business and partnering opportunities
  • Global marketplace
  • Workforce development and hiring needs (capability and capacity)
  • Technological developments
  • New business models
  • Strategic moves by competitors
  • Evolving regulatory requirements
  • Changes in community expectations and needs
 • How do you incorporate those factors into planning? (strategic planning, objectives)

****************************

จบตอนที่ 7/12 บทความชุดนี้ทั้ง 12 ตอน มีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะ ผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติควร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง เพราะการอบรมครั้งสุดท้าย หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากอเมริกา

หมายเลขบันทึก: 580954เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 13:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 18:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี