เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเกม : เกมชีววิทยา


"ตามหา...ระบบขนส่งอิเล็กตรอน"

วิธีการ
1. นักเรียนจดกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนมาจากบ้าน (เพื่อความสะดวกเวลาอธิบาย)
2. ครูทบทวนการขนส่งอิเล็กตรอน สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ บอกเทคนิคระบบขนส่งอิเล็กตรอน แฟน (Fd) พี่ (Pc) เห็น (Cytochrome) ผีน่ารัก (Pq)
3. แจกบัตรคำ ให้นักเรียนช่วยกันเรียงระบบให้สมบูรณ์
4. ครูดึงบัตรคำบางส่วนออกมา และใส่บัตรคำบางบัตรเพิ่มเติม (ให้ซ้ำบ้าง ให้ตัวใหม่บ้าง)
5. กติกา ชนะ >>+100 คะแนน
>>มีตัวยับยั้ง -50
>>มีกลูโครส + 100 คะแนน
----ตอบคำถามถูก สามารถเลือกบัตรเพิ่มหรือกำจัดบางบัตรทิ้งได้

6. เมื่อครูบอกว่า "เริ่ม" นักเรียนต้องรีบจัดเรียง เพื่อดูว่า มีอะไรเกินมา และขาดอะไร ส่งตัวแทน 1 คนออกมาทำการแลกบัตรกับกลุ่มอื่นๆ จะมีช่วงตอบคำถามชิงบัตรคำเป็นระยะ
7. เมื่อครบแล้วให้ยกมือพร้อมบอกว่า "Electron transfer"
8. เพื่อนๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
9. บันทึกคะแนนแต่ละกลุ่ม
10. นักเรียนทบทวนด้วยการเขียน Cyclic and non- cyclic Electron Transfer.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากห้องเรียนครูปุ้มความเห็น (0)