หลักสูตรและการสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน


บันทึกอนุทินครั้งที่ 2

ผู้บันทึก นางสาวฤดี ศรีพรหม รหัสนักศึกษา 57D0103114

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา 102611

เรื่อง หลักสูตรและการสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่บันทึก วันที่ 3 สิงหาคม 2557

…………………………………………………………………………………………………………...

1.ความรู้ที่ได้รับ

การเรียนในวันนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน (Educational in Asean) ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ได้รับสรุปพอเป็นสังเขป ดังนี้ คือ

การจัดการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา โดยภาพรวมการจัดการศึกษาในขั้นพื้นฐานของทุก ๆ ประเทศส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน คือการจัดการเรียนการสอนแบบจัดเป็นระยะเวลา 12 ปี รวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ จะสอนภาษาฟิลิปปินส์ (ภาษาแม่) ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาฟิลิปปินส์จะจัดให้เรียนตั้งแต่ในระดับอนุบาล – จนถึงมัธยมตอนปลาย ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกประเทศ เพราะมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก็ยังมีการเรียนภาษาอื่น ๆ เช่น ในประเทศเวียดนาม จะเรียนภาษาจีน ภาษารัสเซีย และภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

การศึกษาในแต่ละประเทศจะเน้นเพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

2.แง่คิดที่ได้จากการเรียน

การจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักสูตรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของประเทศนั้น เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ที่จัดหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อการเป็นนักธุรกิจ เพราะสภาพสังคมมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูง จึงจำเป็นที่จะต้องจัดเนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย

การศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เพียงครูที่สอนในโรงเรียนเท่านั้นหากแต่หมายถึงครอบครัวว่าให้ความสำคัญกับลูกมากน้อยเพียงใด ขอยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ที่ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือเสริมทักษะให้ลูก ให้เวลาและเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างมาก

3. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

จากการเข้าฟังบรรยายให้ครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้เป็นอย่างมากและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได้ โดยเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ (Tags): #(Educational in Asean)
หมายเลขบันทึก: 580926เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 04:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 04:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี