ครูหน่อย หนองแวงแสน ..กับทักษะที่เกิดในชั้นเรียน

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ผู้สังเกต เห็นพฤติกรรมการสอน ที่ครูพยายามจะให้เกิดในชั้นเรียน ได้ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าชั้นเรียนอื่นๆ ชัด มากๆ .

หลังจากพูดคุยเกี่ยวกับ บทเรียน PBL ที่ครูจะกำกับ ให้เกิดแล้ว รู้ได้ทันทีว่า ครูหน่อยมีระบบการคิดไม่ธรรมดา เข้าใจธรรมชาติตามวัย ของ นร.ป.1-2 และสามารถออกแบบบทในชั้นเรียน ได้ชัดเจน ครอบคลุม ตั้งแต่การให้เด็กรู้ปัญหา การออกแบบการทำงาน การวัดผลผู้เรียน "ในชั่วโมงนี้ ครูหน่อยมีเป้าหมายให้นักเรียนรู้จักเมล็ดพันธุ์พืชชนิด " และเมื่อถึงเวลาเราก็เข้าไปสังเกตการ สอนเพื่อจะดูกระบวนการ จัดกิจกรรม ในชั้นเรียน เพื่อกลับมาสะท้อนผล ร่วมกัน

"ครูหน่อยบอกว่า พอใจตัวเองในระดับหนึ่งเกินครึ่ง แต่นักเรียนไม่เป็นใจเลย ถามอะไรก็ตอบ อาจจะตื่นกลัวคนมาสังเกต นร.พูดไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยพูด"

ผู้สังเกตก็ช่วยกันสะท้อนว่า ครูหน่อย อาจจะเร่งรีบว่ามีคนมาดูการจัดกิจกรรม ทำให้เร่งสอนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เมื่อนักเรียนไม่เป็นใจเหมือนทุกวัน ครูไม่ควรจะเร่งกิจกรรมแต่ควรปรับไปตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน .. แต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ผู้สังเกต เห็นพฤติกรรมการสอน ที่ครูพยายามจะให้เกิดในชั้นเรียน ได้ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าชั้นเรียนอื่นๆ ชัด มากๆ ... คือ การให้ผู้เรียนได้ สังเกต อภิปราย จำแนก เปรียบเทียบ พูด การอ่าน เขียน นำเสนอ วาด อธิบาย ซึ่งเป็นสาเหตุุให้ชั้นเรียนนี้ ไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้..เนื่องจาก ค่อนข้างจะเยอะเกินไป ขอบคุณ คุณครูหน่อย ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ ในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (2)

ขอบคุณนะคะ ดร.นุชรัตน์ .. ประเด็นเล็กๆ ที่ประเมินได้เหล่านี้ละสำคัญมาก หากเราค่อยๆ สังเกต ค่อยๆ ปรับปรุงเรื่อยๆ กิจกรรมของเราจะดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน .. วิเคราะห์ได้เป็นขั้นเป็นตอนว่ากิจกรรมดีๆ แต่ละอย่างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไร explicit knowledge ที่เกิดจากการสะสมของ tacit knowledge อย่างแท้จริง

ขออภัยนะคะ แจกแจงเสียละเอียด ดิฉันกำลังแสดงความเห็นต่อบทความง่ายๆ ที่ดีมากนี้ไปยังบุคคลที่ได้แนะนำให้เข้ามาศึกษาแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน gotoknow .. ชดเชยที่หายหน้าไปนานในการปรับตัวกับงานใหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้อยากห่างจาก gotoknow ค่ะ แต่ตอนนั้น รู้สึกว่า ไม่มีอะไรจะบอกเล่า .ไม่มีประสบการณ์ ที่น่าสนใจที่จะแชร์คนอื่นเลย.. จน ไม่นานมานี้เอง รู้สึกว่าการทำงานของตัวเอง ผิวเผินมาก. ฉาบฉวย และเริ่มสนใจแนวคิด ในเรื่องของการทำงานกับครู พฤติกรรมของครู และแนวคิดของ นร. ..เพื่อปรับปรุง ผสฤ.ที่เป็นปัญหาระดับชาติ.และทุกคนก็ ชี้นิ้ว ลงมาที่ครู ค่ะ ตอนนี้ ก็รู้สึกชอบ ลุ้นแต่ละวัน ว่าจะเจอ คุณครูแบบไหน.และควบคู่กับการศึกษาพฤติกรรม นร.ไปด้วย ..แต่ก็คงได้ไม่ลึกซึ้งมาก เพราะด้วยระยะทาง และหน้าที่การงาน..ขอบพระคุณที่ให้กำลังใจเช่นกันค่ะ