ครูพี่เลี้ยงของฉัน

.... ดิฉันชื่อนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ครูพี่เลี้ยงชื่อ นางวลัย การบูรณ์ ครูพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในทุกเรื่อง เทคนิคการสอน วิธีการสอน และการทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง

>>> ครูวลัยเป็นครูพี่เลี้ยงที่ใจดี สามารถให้คำแนะนำได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)