เช้าตื่นขึ้นด้วยหัวใจอันเบิกบาน...ดิฉันนั่งอ่านหนังสือของท่านมหาตมา  คานธี รอบที่เท่าใดแล้วจำไม่ได้
แต่ละครั้งที่อ่าน...จะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม...
และในเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกัน..
ดิฉันสะดุดกับประโยคหนึ่งที่ว่า "เราจะยอมเป็นคนล้มละลายในโลกแห่งจิตใจ กระนั้นหรือ"...
(หน้า 311 บทที่ 12 เบ็ดเตล็ด ใน "โลกทั้งผองพี่น้องกัน" โดย มหาตมา  คานธี)
...

ด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภายใน..จิตๆ ใจๆ...
และสัมผัสได้แห่งห้วงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของคน
โดยเฉพาะคน..ที่มีความทุกข์...ที่ยังมองหาหนทางแห่งการก้าวออกจากทุกข์ในขณะนั้นของตนเองไม่ได้
หลายคนยอมแพ้...และพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกภายในแห่งตนนั้น
และก็หลายๆ คนที่เรียนรู้และพยายามที่จะผ่านมันไปให้ได้ แม้จะสะบักสะบอมก็ตาม

สิ่งเหล่านี้ดิฉันมักเรียกว่า "บททดสอบแห่งชีวิต"...ที่มีแต่ความยากขึ้นเรื่อยๆ
ไม่มีง่าย...เราต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะมองหนทางแห่งการผ่าน "บททดสอบนี้ไปให้ได้..."
และไม่มีใครที่จะไม่เคยเจอ
ใครที่รู้ตัวไว...ก็จะมองเห็น..เร็วขึ้น และแก้โจทย์แห่งปัญหา ด้วยปัญญาที่มีอยู่ได้
หากใคร...ไม่รู้ตัวก็จะยังคง...วนอยู่ในวังวนแห่ง...บททดสอบนั้น...

เรื่อง...บางเรื่องเราลองโน้มตัว...และมองเข้ามาภายใน...ภายในเรา
แทนที่เราจะมองออกไปข้างนอกตัว..เพราะการมองออกไปนอกตัวเรานั้น..
ยากที่จะควบคุมหรือจัดการได้..หากแต่ภายในเรานี่สิที่เราสามารถจัดการ..และมองเห็นได้
แต่หลายๆ คนมักลืม...และมักมองออกไปไกลตัว...มองไปที่คนอื่น สิ่งอื่น เหตุอื่น
หากแต่ลืมมองมาที่ตัวเรา เหตุที่เรา และหากเรามองมาภายในเรา
เราจะรู้ว่า อ้อ!!...ทุกอย่างมีหนทางแห่งการแก้ไขได้...
และที่แน่ๆ อย่างน้อยๆ...ก็คือ..การแก้ไขภายในแห่งจิตเรา...
ให้ร้อนรุ่ม..ทุรนทุรายน้อยลง...และมองเห็นบททดสอบ..ชัดเจนขึ้น

ในที่สุด..เราก็อาจจะห่างไกลจาก "ความเป็นคนล้มละลายในโลกแห่งจิตใจ" นี้ได้...