โปรดศึกษา ก่อนชม 'Interstellar'

โปรดศึกษา ก่อนชม 'Interstellar'

Shrink Shrank Shrunk - โลกจิตของหมอโรคจิต ตอนที่ 1350

ดร. นพ. ปิยะวงศ์ "Dr. BOND" เศรษฐวงศ์ 42047
Dr. Piyawong "Dr. BOND" Setthawong M.D., Ph.D.
[email protected]
+66 (0) 89 786 7007

ต้องยอม รับว่า 'หนังโนแลน' เรื่องนี้ จับประเด็นทางฟิสิกส์อวกาศ Space - Time, Dimension ที่ค่อนข้างยากต่อการเข้าใจ, หลุมดำ, ตัวหนอน, String Theory, และ Singularity ที่นับได้ว่าเข้าใจยากทีเดียวสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามแนวความคิดสาขานี้ อย่างเหนียวแน่น

ขอเตือนไว้ก่อนว่า หากยังไม่ทำการบ้านก่อนไปชม Interstellar มีหวังตายคาโรงภาพยนตร์ได้

จึง ขอเอื้อต่อผู้ชมชาวไทย แนะทางลัดให้ไม่ต้องปีนบันไดไปเสพงานชิ้นใหม่ของพี่น้องอัจฉริยะตระกูลโนแลน ที่นับวันมักจะไม่ปราณีต่อผู้ขมมากขึ้นตามประสบการณ์อันแก่กล้า - ถึงหนังข้าจะดูยาก แต่ข้าก็มีแฟนคลับเดนตายเฉพาะกลุ่มทั่วโลก ผู้ซึ่งยอมอ่านตำรามาเพื่อเสพงานของโนแลนดังเช่นภาพยนตร์เรื่อง Interstellar เรื่องนี้

อย่างน้อยโนแลนก็ยังปราณี ใส่เนื้อเรื่องความเป็นเลือดเนื้อ จิตวิญญาณ และความฝันของการเป็นคนลงไปเพื่อคลุกเคล้าให้เนื้อหนังไม่แห้งแล้งไปจนฝืดคอ

สำหรับท่านจระเข้ภาพยนตร์ที่วิชาแก่กล้าแล้วสามารถข้ามแนวคิดพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่จะกล่าวอย่างง่ายในลำดับถัดไปได้เลย

...ไปพบกันที่บรรทัดสุดท้ายของปลายฟ้า...

http://www.businessinsider.com/crazy-physics-to-understand-interstellar-2014-11

Here's The Crazy Physics You Need To Know To Understand 'Interstellar'

  • Nov. 5, 2014, 6:04 PM

interstellar matthew mcconaugheyParamount/Interstellar Don't be mystified like Matthew McConaughey — learn these physics facts before watching "Interstellar".

Christopher Nolan's latest mind-trip "Interstellar" will be premiering in theaters across the country on Friday, Nov. 7. No doubt, the film is the strangest cinematic experience you will have had since Nolan's "Inception."

But unlike "Inception," the visually-gripping film "Interstellar" is based on real, scientific concepts like neutron stars, spinning black holes, and time dilation. And if you're not at least semi-familiar with these terms, you might end up feeling a little lost during the movie.

In the movie, a crew of space explorers embark on an extra-galactic journey through a wormhole. What awaits them on the other side is another solar system with a spinning black hole for a sun.

They must race against space and time to complete their mission. All this space travel can get a little confusing, but it relies on some basic physics principles. And if you understand these principles, then you'll spend less time guessing and more time enjoying.

Here's a brief guide to the five physics concepts you need to know in order to understand "Interstellar."

Artificial Gravity

interstellar spaceshipWarner Bros. UK Spaceship in 'Interstellar' film.

A big problem we, as humans, face with long-term space travel is the effects of zero gravity in space. We were born on Earth and therefore our bodies are adapted to thrive under certain gravitational conditions, but when we're in space for long period of time, our muscles degrade.

This is an issue for the travelers in "Interstellar," too.

To combat this, scientists have conceived different designs of to simulate artificial gravity on spaceships. One way is to rotate the spacecraft, like in the film. The rotation creates a force, called centrifugal force, that pushes objects to the outer walls of the spacecraft. This push acts similar to how gravity would, but just in an opposite direction.

You experience this same form of artificial gravity when you're driving around a tight curve and feel like you're being pushed outward, away from the central point of the curve. For a spinning spacecraft, your wall becomes the floor on which walk.

Spinning Black Holes

black hole from interstellarInterstellar Movie McConaughey and his crew head to Saturn to enter a worm hole.

Astronomers have observed, albeit indirectly, spinning black hole in our universe. No one really knows what lies at the center of a black hole, but scientists have at least a name for it: singularity.

What you need to know about spinning black holes is that they warp the space around them differently than stationary black holes.

This warping process is called frame dragging, and it affects the way a black hole will look and distort the space and, more importantly, the spacetime around it.

The spinning black hole you see in the film is surprisingly scientifically accurate.

Wormholes

wormhole interstellarWarner Bros. UK Wormhole in "Interstellar" film

Wormholes — like the one the "Interstellar" crew use — are one of the only physical phenomenon in the film that don't have any observational evidence to support their existence. They are purely theoretical but an incredibly handy plot device for any science fiction story looking to traverse cosmic distances.

This is because wormholes are essentially shortcuts through space. Any object with mass will create a divot in space, meaning space can be stretched, distorted, or even folded.

A wormhole is a fold in the fabric of space (and time) that connects two, otherwise extremely distant, regions in space, which enables space explorers to travel long distances over a short period of time.

The official term for a wormhole is an Einstein-Rosen bridge because they were first theorized by Albert Einstein and his colleague Nathan Rosen in 1935.

Gravitational Time Dilation

shot from interstellarCBM Trailers Shot of Earth and spaceship from "Interstellar"

Gravitational time dilation is a real phenomenon that has been observed on Earth. It occurs because time is relative, meaning time runs at different rates for different reference frames. When you're in a strong gravitational environment time runs slower for you relative to people in a weak gravitational environment.

If you are near a black hole, like the one in the film, your gravitational reference frame, and therefore your perception of time, is different than someone standing on Earth. This is because the gravitational pull from the black hole is stronger the closer you are to it.

For you, a minute near a black hole will still last 60 seconds, but if you could look at a clock on Earth, a minute will appear to last less than 60 seconds. This means you will age more slowly than the people on Earth. And the stronger the gravitational field you're in, the more extreme the time dilation.

This plays an important role in the film when the explorers encounter a black hole at the center of another solar system.

Five-Dimensional Reality

shot from interstellarMovieClipsTrailers Shot from the film "Interstellar"

Albert Einstein spent the last 30 years of his life working out what physicists call a unified theory — which would combine the mathematical concept of gravity with the other three fundamental forces of nature: the strong force, weak force, and electromagnetic force.

He failed to find one, as have countless physicists since Einstein.

Gravity refuses to cooperate, and some physicists think that one way to solve this outstanding mystery is to treat our universe as if it actually functioned in five dimensions, instead of the four-dimensional universe Einstein developed in his theory of relativity, which couples three-dimensional space with one-dimensional time, a.k.a. spacetime.

Nolan toys with this idea that our universe has five dimensions in the film and gravity's important role in it all.

มีสารคดีเข้าใจง่ายให้เลือกศึกษามากมายใน YouTube

โดยเฉพาะงานนำเสนอของ Brian Cox

ใน YouTube Video ข้างล่างนี้เป็นการอธิบายอย่างละเอียดโดยอาจารย์ท่านอื่นที่ไมใช่ Cox

แต่พึงสละเวลาศึกษาเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ ผ่านทางการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมของ Cox ตาม Link ด้านล่างนี้

http://video.sibnet.ru/video1455625-The_Science_of_Doctor_Who_with_Brian_Cox__2013_/

...แล้วคุณจะรัก Physics, Cox, Nolan และ Interstellar...

สงสัยประการใดแวะมาพูดคุยกันได้

Shrink Shrank Shrunk - โลกจิตของหมอโรคจิต ตอนที่ 1350

ดร. นพ. ปิยะวงศ์ "Dr. BOND" เศรษฐวงศ์ 42047
Dr. Piyawong "Dr. BOND" Setthawong M.D., Ph.D.
[email protected]
+66 (0) 89 786 7007

===============================================

Piyawong Bond MD Setthawong

37 mins ·

โปรดศึกษา ก่อนชม 'Interstellar'

http://video.sibnet.ru/video1455625-The_Science_of_Doctor_Who_with_Brian_Cox__2013_/

— with CCpup Prasatsan and 7 others.

The Science of Doctor Who with Brian Cox (2013)

Сибнет.Видео – огромное количество видео роликов на любые темы. Бесплатный просмотр, скачивание и добавление своих видео материалов.

video.sibnet.ru

LikeLike · ·

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr. Piyawong BOND Setthawong's Noteความเห็น (0)