Whiplash - Painful learning มันดักดานไปเสียแล้ว​​

Whiplash สะท้อนระบบการเรียนแบบโบราณ ที่ศิษย์ที่ดีต้องตามเลียตูดอาจารย์ทุกกระเบียด แม้ว่าอาจารย์จะเหี้ยเพียงใดก็ตาม

Whiplash - Painful learning มันดักดานไปเสียแล้ว

Shrink Shrank Shrunk - โลกจิตของหมอโรคจิต ตอนที่ 1351

ดร. นพ. ปิยะวงศ์ "Dr. BOND" เศรษฐวงศ์ 42047
Dr. Piyawong "Dr. BOND" Setthawong M.D., Ph.D.
[email protected]
+66 (0) 89 786 7007

http://doctorpiyawong.blogspot.com/2014/11/whiplash-painful-learning.html

Whiplash สะท้อนระบบการเรียนแบบโบราณ ที่ศิษย์ที่ดีต้องตามเลียตูดอาจารย์ทุกกระเบียด แม้ว่าอาจารย์จะเหี้ยเพียงใดก็ตาม

หากอยากได้วิชา ทักษะ หรือเส้นสาย เอ็งก็ต้องพร้มใจถวายกายาให้คนที่อ้างสถานะว่าเป็นอาจารย์ก่อน

แม้ว่าสิ่งมีชีวิตตนนั้นจะไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะเรียกตนเองว่าเป็นผู้มอบวิชาได้เลยก็ตามที

อาจารย์ที่ดียังคงมีอยู่

แต่อาจารย์ที่เหี้ยก็เริ่มเป็นเหลือบไรของสังคมมากขึ้น

ยุคนี้เป็นยุตแห่งการเรียนรู้้พื่อการแบ่งปัน ไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อก่นด่าปิดบังปมด้อยของอาจารย์อีกต่อไป

ความอยากเรียน ควรเกิดจากการอยากหาคำตอบที่ผู้เรียนเป็นคนตั้งขึ้น

ครูมีหน้าที่สอนวิธีจับปลา และชี้แนะแนวทางจับปลาที่เหมาะสม ถูกต้อง

การเรียนจึงไม่ใช่การเอาแต่ท่องจำแดกตำรา เพื่อสุดท้ายจะได้กระดาษมาหนึ่งใบเพื่อแปะฝาบ้าน

เมื่อก่อนมีคำคมที่ว่า รู้สิ่งใดไม่รู้สู้วิชา

แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็น รู้สิ่งใดไม่รู้สู้รู้ข้อสอบ

จึงเกิดปรากฏการณ์ขายที่นาผืนน้อยแลกเกรดขึ้นอย่างเกร่อ

จงรักที่จะเรียน เรียนเพื่อจะรู้ รู้ที่จะใช้

No pain, no gain / Painful learning - ไม่ว่าจะอ้างคำใด แต่ที่ดีที่สุดคือการเดินสายกลาง

Whiplash บทดี แสดงเด่น อยากให้ได้รับชม

Shrink Shrank Shrunk - โลกจิตของหมอโรคจิต ตอนที่ 1351

ดร. นพ. ปิยะวงศ์ "Dr. BOND" เศรษฐวงศ์ 42047
Dr. Piyawong "Dr. BOND" Setthawong M.D., Ph.D.
[email protected]
+66 (0) 89 786 7007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr. Piyawong BOND Setthawong's Noteความเห็น (0)