ตารางสอน...ภาคเรียนที่ 2/2557

>>> ตารางสอนในภาคเรียนที่ 2 หน้าที่ได้รับมอบหมายให้สอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ม.3  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.1-2 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ เช่น ครูเวรประจำวัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)