แผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) เรื่อง คลื่นกล

แผนการสอน


แผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

จัดทำโดย นางสาวศุภากร พวงยอด และนางสาวมัทยาภรณ์ รังสีคาร

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Concept and Teaching Innovation of Physics 1

หวังว่าแผนการสอนนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมไม่มากก็น้อย ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ แผนการสอนฉบับย่อ.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกลความเห็น (0)