<เล่าสู่กันฟัง>วัดประจำรัชกาลที่ 1-9

Image

    

Image Image
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๑
วัดอรุณราชวราราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๒
Image Image
วัดราชโอรสาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๓
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๔
Image Image
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๖
Image Image
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๘
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดประจำรัชกาลที่ ๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e - learningareemedeeความเห็น (0)