การทำความสะอาดคาสเซท (cassette) และ แผ่นรับภาพ (image plate) ระบบดิจิทัล (1)

คุณภาพ ทำได้ไม่ยาก ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ ความสำเร็จ ไม่ใช่แค่คิด แต่ต้องลงมือทำ

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการประกันคุณภาพอุปกรณ์รับภาพแบบง่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่รังสี(มี)เทคนิค สามารถทำได้เอง (ไม่ต้องเกรงใจ หรือ ไม่ทับซ้อนหน้าที่ของใคร)


การประกันคุณภาพมีหลายระดับ ในระดับที่ 1 คือ การประเมินอย่างง่ายและไม่ทำลาย (noninvasive and simple)


การประเมินในระดับนี้ คือ การตรวจสอบหรือการประเมินเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยวิธีการประเมินที่ง่าย ไม่ใช้ หรือใช้เครื่องมือ แบบจำลองในการทดสอบง่ายๆ รวมถึงการไม่ไปรบกวนระบบของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำตรวจประเมิน


ในวันนี้ขอนำเสนอ การประเมินสภาพทั่วไป การทำความสะอาดคาสเซท (cassette) และ แผ่นรับภาพ (image plate) ระบบดิจิทัล


ภาพจากตัวอย่างงานของ คุณโสภณ ปันทวงศ์
ตัวอย่างปฏิบัติการของผม ที่ให้นักศึกษาเรียนรู้
แนวทางขั้นตอนการทำอาจปรับเปลี่ยนได้

ลองทำงานคุณภาพกันนะครับ


ตัวอย่าง

าสเซท (ศรสีเหลือง) และแผ่นรับภาพ (ศรสีแดง) ที่สกปรก
ตัวอย่าง แถบเส้นขาวที่เป็นภาพรบกวน (ศรชี้)
คุณภาพ ทำได้ไม่ยาก

ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ

ความสำเร็จ ไม่ใช่แค่คิด แต่ต้องลงมือทำ นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)