สังคมไทยถูกปลูกฝังมาให้ "เชื่อ" มากกว่า "คิด-วิเคราะห์"

จะเห็นได้ว่า สังคมไทย กำลังตกอยู่ภายใต้กระแสโฆษณาชวนเชื่อ

เช่น เรื่องต้องการให้สังคมมีแต่ "คนดี" เกลียด "คนเลว ทุจริต คอรัปชั่น"

ซึ่งคนไทยโดยมากจะบริโภค เสพข่าวสารนั้นทันทีที่ได้รับรู้

เพราะเชื่อมั่นในแหล่งข่าวที่ตนเองอ่าน หรือฟัง

จนกลายเป็นเกลียดชังบุคคล หรือสิ่งต่างๆ ตามที่เขาโฆษณาต่อๆกันมา.

>

ซึ่งไม่สามารถจะโทษใครได้

เพราะสังคมไทยถูกปลูกฝังมาให้ "เชื่อ" มากกว่า "คิด-วิเคราะห์"

ซึ่งก็เป็นการดี ถ้าผู้ใหญ่ที่เราเชื่อ เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมจริงๆ

>

แต่...ปัจจุบัน มันไม่ใช่อย่างที่คิด และเชื่อมาตลอด

เพราะผู้นำ หรือผู้ใหญ่บางคน จิตใจเต็มไปด้วยเล่ห์กระเท่ห์

มีแต่ความปลิ้นปล้อน หลอกลวง อิจฉาริษยาผูัได้ดีกว่า

แต่ทำตัวหลอกลวง(สร้างภาพ) ว่า ตัวเองเป็นคนดี มีคุณธรรม

>

สังคมไทยในอนาคต จึงอยู่ยากขึ้นทุกวัน

เพราะเราไม่ได้ "ฝึก" สอนให้เด็ก "คิดวิเคราะห์" ทุกอย่างที่เห็น หรือพบ

>

ก็หวังว่า สิ่งที่ผมแชร์ และโพสต์ อาจจะพอกระตุ้น

ให้ท่าน "ฉุกใจ" คิดได้บ้าง ว่า....

โลกนั้นไม่มีเพียงด้านเดียวที่ท่านคิด หรือเห็น หรือหลงเชื่อ

>

จึงอยากให้ทุกท่านมีหลักการ หรือเหตุผล

เมื่อท่านได้รับฟัง หรืออ่านข่าวสารต่างๆ

ด้วยการ "คิดก่อนเชื่อ" หรือ "หาข้อมูล" ให้ครบทุกด้าน

ก่อนจะตัดสินใจ "เชื่อ" หรือ "พูด" ออกไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

>

ขอให้ทุกท่าน มี "สติ" และ "ปัญญา" ในการดำรงชีวิตเสมอ

ผมขอเอาใจช่วยทุกท่านนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคม บ้านเมืองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถูกกระทำให้เชื่อ...นั้น..ถูกปลูกฝังมานาน..(แก้ยาก..)..ยิ่งด้วยรักและศรัทรา..ยิ่งลำบากใหญ่...ทางสายกลางพุทธวิถี..นั้นเป็นทางออกของ..คนพุทธ..ถ้าต้องการ..โดยการศึกษา  กาลามปสูตรสิบ..อย่างถ่องแท้..

คิดเป็นเห็นเป็นวิเคราะห์ได้เกิด..แน่นอน..มั้ง..