การนำความรู้ไปใช้

ความรู้ ทุกความรู้มีคุณค่า คุณค่าของความรู้ จะมากขึ้น เมื่อมีการนำไปใช้ประโยชน์

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องที่น่าชื่นชม ซึ่งเป็นผลงานของ คุณโสภณ ปันทวงศ์ นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลสันป่าตอง

 ซึ่งเป็นหนึ่งในนักรังสีการแพทย์ที่ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค หลักสูตรความเชี่ยวชาญการสร้างภาพระบบดิจิตอล 


ขอชื่นชม รังสี(มี)เทคนิค
ได้ส่งเรื่อง การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  มาเผยแพร่ให้คณาจารย์และเพื่อนๆรับทราบ

 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการที่ได้เรียนรู้จาก คณาจารย์ มช.และ มข. ไม่ถึง 1 เดือน

ความรู้ที่เห็น คือ 

การตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และทำความสะอาด แผ่นรับภาพระบบดิจิทัล ที่ใช้บันทึกข้อมูลภาพ สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค


ผลลัพท์

หากแผ่นรับภาพไม่สะอาด 

เมื่อนำไปใช้งาน อาจมีภาพรบกวน มีผลต่อการวินิจฉัยภาพของแพทย์ เช่น เห็นพยาธิสภาพของโรคไม่ชัดเจน เป็นต้น


ตัวอย่าง 

ภาพที่มีสิ่งรบกวน (ศรชี้) บนแผ่นรับภาพ 

เป็นอุปสรรคในการวินิจฉัยโรคของแพทย์


 ดังนั้น เมื่อแผ่นรับภาพมีคุณภาพดี ปราศจากภาพรบกวน ก็จะช่วยเสริมประสิทธิการวินิจฉัยโรคให้มีความถูกต้องมากขึ้น ผู้ป่วยได้การบริการที่ดี มีคุณภาพความรู้เพียงน้อยนิด 

มีค่ามากกว่าความรู้ที่ยิ่งใหญ่ หรือที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ใดๆ เลย


ความรู้ ทุกความรู้มีคุณค่า

คุณค่าของความรู้ จะมากขึ้น เมื่อมีการนำไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ทุกประโยชน์ จะมีค่ามากขึ้น เมื่อเป็นประโยชน์ของส่วนรวม


ร่วมภาคภูมิใจ การนำความรู้ไปใช้ ต่อตนเอง ผู้อื่น คนรอบๆข้าง ต่อสังคม ประเทศ และเพื่อนๆร่วมโลก ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็น R2R ที่สุดยอดมากเลยครับ

ขอชื่นชมการทำงานครับ