ไดนามิคทาวเวอร์" ตึกระฟ้าที่ทุกชั้นหมุนได้ (The Dynamic Tower)

"ไดนามิคทาวเวอร์" ตึกระฟ้าที่ทุกชั้นหมุนได้ (The Dynamic Tower) ทุกๆ ชั้นของตึกระฟ้า "ไดนามิคทาวเวอร์" (The Dynamic Tower) ซึ่งสูง 80 ชั้นสามารถหมุนได้ 360 องศา ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน นับเป็นตึกแรกของโลกที่ทำได้ ตึกดังกล่าวออกแบบโดย เดวิด ฟิเชอร์ (David Fisher) สถาปนิกอิตาลี และก่อสร้างในดูไบ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)