ค่ายต้นกล้าศีลธรรม "ผู้นำเด็กและเยาวชน" l แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาท


วัยรุ่น

ข้อดีของวัยรุ่น

 • ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว
  • วัยรุ่นเป็นวัยที่ทันสมัย
  • รู้ทันเทคโนโลยี สื่อใหม่ ๆ
  • พัฒนาการต่าง ๆ ในการใช้สื่อในทางที่ดี
  • รู้ทันภัยต่าง ๆ จากสื่อ ออนไลด์
  • ใช้สื่อในทางที่ดีมีคุณภาพแก่เรา
 • มีความมั่นใจ ในการทำสิ่งต่าง ๆ
  • กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้ารับผิดชอบ
  • มีความกระตือรือล้น
 • เป็นกำลังสำคัญของชุมชนในการช่วยเหลือต่าง ๆ
 • เป็นวัยที่ทำอะไรแล้วจะเต็มที่
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • เป็นวัยที่สดใส
 • สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  • ความคิดหลากหลาย
 • มีการแข่งขันในทางวิชาการและเศรษฐกิจ
 • รู้จักคิดก่อนทำในสิ่งที่ควร
  • ไม่คบคนพาลเช่นเลือกคบเพื่อนที่ดี
 • ไม่ผูกมัดเรื่อง Sex
 • การให้คุณค่าทางสังคม

ปัญหาวัยรุ่น

 • เสพติดสังคมโลกออนไลด์จนเกินไป
  • เสียสุขภาพสายตา
  • สมาธิสั้น
  • มีสื่อลามกสนับสนุน
 • ขับรถป่วนเมือง (เด็กแว้น)
 • อยากรู้อยากลอง เสพสารเสพติด
 • ใช้โทรศัพท์มากเกินไปจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว
 • ทะเลาะวิวาท ชกต่อยตีกัน
  • ชอบเที่ยวกลางคืน
  • มีความรุนแรง
 • เสียสุขภาพจิต
  • มีผลกระทบต่อการศึกษา
  • เสี่ยงต่อการติดสิ่งเสพติด
  • ติดเพื่อน ติดเกม
 • มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
 • ตั้งท้องก่อนวัยอันควร
  • มีการทำแท้งมาก
  • ลำบากพ่อแม่
  • ทำให้เสียอนาคต
 • สำส่อนทางเพศ
  • ขาดความรู้ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
 • แต่งตัวตามแฟชั่น

ผู้นำและบทบาท ของเยาวชนที่มีต่อเพื่อน

เป็นแบบอย่าง ที่ดีให้เพื่อนเห็น

มีการทบทวนบทเรียน

แต่งกายสุภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนเห็น

การมีน้ำใจ เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

สามัคคีช่วยเหลือกัน เข้าใจให้อภัยซึ่งกันและกัน

ช่วยแบ่งงานที่ได้รับจากครู

คอยประสานงานที่ได้รับมอบหมายให้เพื่อนรู้

แนะนำเพื่อน ในทางที่ดี

ให้คำปรึกษา

แนะนำในทางถูก

ตักเตือนเมื่อเพื่อนทำผิด

ไม่แนะนำชักจูงเพื่อนในทางที่ผิด

ไม่มั่วสุมกับอบายมุข

ชักชวนให้เพื่อนทำในสิ่งที่ดี

พาทำกิจกรรมต่าง ๆ

พาเพื่อนเก็บขยะ

ชวนเพื่อนเข้าวัดฟังธรรม

ทำบุญตักบาตร

พาเพื่อนพัฒนาโรงเรียน

ช่วยกันรักษาความสะอาด

ผู้นำและบทบาท ของเยาวชนที่มีต่อโรงเรียน

การปฏิบัติ ต่อตนเอง

ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียน

แต่งกายสุภาพ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบวินัย

ทำตามกฏระเบียบวินัยที่ ร.ร.ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม

คอยประสานงานใน โรงเรียนให้เพื่อน ๆ ได้รู้

กล้าคิดกล้าทำ

มีความคิดที่ดี คิดให้เกิดประโยชน์

กล้าแสดงออก ชักชวนทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางที่ดี

ต้องสามารถให้คำปรึกษาต่าง ๆ ได้

นำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่าย นำไปเผยแพร่ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดี

ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนแก่น้อง ๆ

มีความอดทน ขยันในการทำงาน

เสียสละเพื่อโรงเรียนและส่วนรวม

เคารพกฏระเบียบของโรงเรียน

ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

การปฏิบัติตน ต่อสังคม

ช่วยเหลือครูบาอาจารย์

ช่วยถือของยกของ

ปฏิบัติตามคำสั่งครู

เสียสละ

เสียสละเวลาเรียน

เสียสละกำลังแรงกาย

เสียสละแบ่งปันสิ่งของ

คอยตักเตือนคนในโรงเรียนที่กระทำผิด

ช่วยงานทางโรงเรียน เสียสละเพื่อส่วนรวม

มีความสามัคคี

ช่วยแบ่งงานที่ได้รับจากครู

คอยประสานงานที่ได้รับมอบหมายให้เพื่อนรู้

การปฏิบัติต่อ สิ่งแวดล้อม

ช่วยกันดูแลโรงเรียน

รณรงค์เก็บขยะในโรงเรียน

มีความคิดเห็นที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 571172เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2014 13:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มิถุนายน 2014 13:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี