การรับผิดของผู้ป่วยจิตเวชในทางอาญา

นิติจิตเวชเป็นกระบวนการหนึ่งในการพิสูจน์ความรับผิดของต้องหาในคดีอาญา ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญมากต่อรูปคดีในการรับโทษของผู้กระทำผิด
    เห็นได้ชัดในหลายๆคดีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เช่น คดีจิตรลดา หญิงโรคจิตที่ใช้มีดบุกเข้าไปแทงเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ หรือ คดีนายสมคิด พุ่มพวง ฆาตกรที่ฆ่าหมอนวดหลายศพในหลายๆท้องที่ในเวลาติดๆกัน
     ซึ่งคดีที่กล่าวมานี้ก็ถูกยกเอาความจิตบกพร่อง โรคจิต ของผู้ต้องหา มาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้คดี
     ดังนั้นการจะวินิจฉัยว่าบุคคลใดมีสภาพจิตที่บกพร่องหรือไม่ในขณะกระทำความผิดนั้นจึงเป็นหน้าที่ของแพทย์จิตเวช ซึ่งในการวินิจฉัยของแพทย์ดังกล่าวอาจมีผลทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น อาจไม่มีความรับผิดใดๆ หรือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ หรืออาจรับโทษน้อยลงแล้วแต่กรณี
     เช่นกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 ผู้ใดกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น
     แต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรับผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได้
      หรือกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 ในระหว่างทำการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีสั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้น เสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยคำ หรือให้การตรวจได้ผลประการใด
         ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถต่อสู้คดีได้ และให้ส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือผู้อื่นที่เต็มใจไปดูแลรักษาก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
        นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ยกประกอบตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น เพราะหากพิสูจน์ได้ว่าในขณะกระทำความผิดนั้นจำเลยอยู่ในภาวะที่จิตไม่ปกติบกพร่อง ก็ย่อมได้รับการยกเว้นโทษหรือรับโทษน้อยลงหรืองดการพิจารณาคดีไปพลางก่อนเพื่อให้จำเลยมีจิตใจปกติในการต่อสู้คดี
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิติจิตเวช

คำสำคัญ (Tags)#อาญา#โรคจิต

หมายเลขบันทึก: 56886, เขียน: 02 Nov 2006 @ 09:51 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 21:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)