เชียงใหม่อยู่ที่ไหน เป็นยังไง หลายๆคนคงรู้จักกันอยู่แล้ว

เพราะข้อมูลทั่วๆไปคงหาได้จากเวบอื่นๆมากมายแล้ว แต่บล็อกนี้ฉันขอเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์และความประทับในที่ฉันมีต่อดินแดนแห่งนี้ละกันนะคะ 

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ 

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค  

เพลงนครเชียงใหม่(พิงคนคร)
คำร้อง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

พิงคะนคร สมนามกร นครเชียงใหม่ (ซ้ำ)
รุ่งเรืองช้านาน เป็นเมืองโบราณ แต่ยังสดใส
มีดอยสูงเด่น เสมือนจะเป็น เครื่องเทิดเกียรติไทย
ดอกไม้ก็สวย บ้านเมืองก็งาม สมศักดิ์สมนาม ของลานนาไทย
พิงคะนคร สมนามกร นครเชียงใหม่ ( ซ้ำ)
เขตไทยขยาย พ่อขุนเม็งราย มาสร้างขึ้นไว้
พ่อขุนรามคำแหง ช่วยดัดแปลง รูปเมืองให้ใหม่
พม่าเข้าครอง ตั้งสองสามครั้ง เชียงใหม่ก็ยัง เป็นเลือดเนื้อไทย
พิงคะนคร สมนามกร นครเชียงใหม่ (ซ้ำ)
เป็นเมืองศีลธรรม คนดียิ่งล้ำ ไม่แพ้เมืองใด
แหล่งวัฒนธรรม มีศิลปกรรม สมเป็นเมืองใหญ่
อันเมืองเชียงใหม่ หัวใจสยาม เรืองชื่อลือนาม มิ่งขวัญของไทย

ป.ล. รัตนตรึงษา = แก้วแห่งไตรตรึงษ์ คือ แก้วพระอินทร์ คือ มรกต (สีเขียวเหมือนพระอินทร์) หมายถึงพระแก้วมรกต, อภินวบุรี หรือนพบุรี แปลไปจากคำ เชียงใหม่, นครพิงค์ ตั้งขึ้นตามภูมิฐาน เมืองเชียงใหม่อยู่ริมน้ำปิง (พิงค์) ลางทีเรียก " พิงคนคร ".