แถลงการณ์ของคณบดี ๘ โรงเรียนแพทย์

เพื่อยุติความขัดแย้ง และความรุนแรงเฉพาะหน้า เห็นควรให้รัฐบาลรักษาการปัจจุบันเสียสละโดยยุติบทบาท เพื่อให้มีรัฐบาลเฉพาะกาลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเข้ามาเพื่อแก้ไข ควบคุมสถานการณ์ และจัดการเลือกตั้ง

แถลงการณ์ของคณบดี ๘ โรงเรียนแพทย์

อ่าน ที่นี่ และ ที่นี่   เรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

วิจารณ์ พานิช

๒๑ ม.ค. ๕๗

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)