Pal2Know รายละเอียดโครงการ


Pal2Know: โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย

หรือ โครงการสร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายตามบริบทประเทศไทย

เป็นโครงการย่อยที่ ๒ ในแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
ดำเนินการโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย - THAPS
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - สสส.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นพ. เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทำงาน:        เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

                            ฐนิดา อภิชนะกุลชัย

                            ปองกมล สุรัตน์

                            เพ็ชรลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์

                            รัชฎา ชลารัตน์

                            ประภัสสร ปัญโญ

                            ศุลีพร ช่วยชูวงศ์

                            นุชระพี จันทร์ช่วย


 

Share to Care: เพื่อนร่วม share - รู้ร่วม care

วัตถุประสงค์
๑. สนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย
๒. สนับสนุนให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของอาสาสมัครภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย
๓. สร้างและรวบรวมชุดความรู้ บทเรียนหรือคู่มือที่สกัดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชุมชนนักปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายตามบริบทประเทศไทย
๔. รวบรวมข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายตามบริบทประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ
ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย ทั่วประเทศ

กิจกรรม
๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก ๔ เดือน หมุนเวียนทั้งในกทม. และต่างจังหวัด รวม ๘ ครั้ง ในเวลา ๓ ปี 
ในเวทีแต่ละครั้ง ประกอบด้วย
๑.๑ การกำหนดประเด็น หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย เช่น การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่คัดเลือกมาจากผู้ปฏิบัติจริงหรือผู้มีประสบการณ์ตรง จำนวน ๒๕ คน โดยมีวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ๕ คน เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น
๑.๓ การสรุปแก่นความรู้ จัดทำเป็นชุดความรู้ บทเรียนหรือคู่มือ

๒. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) บนสังคมออนไลน์ Facebook และ GotoKnow (ได้รับทุนจากทาง สสส.) โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ การกำหนดประเด็น หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย ที่สอดคล้องกับประเด็นในข้อ ๑.๑ แต่เป็นมุมมองที่กว้างกว่า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้ และเป็นมุมมองในเชิงบวก เช่น บทเรียนที่นำมาใช้กับการใช้ชีวิต การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส หรืออารมณ์ขัน เป็นต้น และเชื่อมโยงกับกิจกรรมในโครงการที่ ๑: การรณรงค์สร้างความตระหนักในบุคคลทั่วไปและบุคลากรสุขภาพ 
๒.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน สมัครเป็นสมาชิกของ Facebook และ GotoKnow และเขียน blog บันทึกหรือความเห็น โดยใช้ระบบคำสำคัญในการจัดหมวดหมู่ มีผู้ประสานงาน (CoP facilitator) เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น และมีการให้รางวัลแก่ผู้เขียนบันทึกในแต่ละประเด็น
๒.๓ การสรุปแก่นความรู้ จัดทำเป็นชุดความรู้ บทเรียน คู่มือหรือ eBook

๓. การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

หมายเลขบันทึก: 555525เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2013 11:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มิถุนายน 2014 06:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

"มุมมองที่กว้างกว่า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้ และเป็นมุมมองในเชิงบวก เช่น บทเรียนที่นำมาใช้กับการใช้ชีวิต การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส หรืออารมณ์ขัน เป็นต้น"

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ :)

  • ตั้งใจว่าจะเป็นแบบนั้น แต่ะทำได้หรือเปล่า ต้องลองดูครับ อาจารย์
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท