Pal2Know คืออะไร

Pal2Know
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Share to Care

Pal2Know: โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย


 

Share to Care: เพื่อนร่วม share - รู้ร่วม care

รายละเอียดโครงการ

 

 

โครงการย่อยที่ ๑ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการย่อยที่ ๒ : ชุมชนออนไลน์

โครงการย่อยที่ ๓ : คลังความรู้

 

email: [email protected]

facebook: https://www.facebook.com/pal2know

gotoknow: http://www.gotoknow.org/posts/554364

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Pal2Know Homeความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

แต่ละประเด็นน่าสนใจมากเลยครับ

.๑ การกำหนดประเด็น หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย เช่น
- การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
- บทบาทของชุมชน
- การจัดการความปวดและอาการทางกาย
- การดูแลด้านจิตสังคม จิตวิญญาณและปัญญา
- การดูแลความเศร้าโศกภายหลังการเสียชีวิต
- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- ระบบข้อมูลและการส่งต่อผู้ป่วย
- การวางแผนดูแลตนเองล่วงหน้า
๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่คัดเลือกมาจากผู้ปฏิบัติจริงหรือผู้มีประสบการณ์ตรง จำนวน ๒๕ คน โดยมีวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ๕ คน เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น
๑.๓ การสรุปแก่นความรู้ จัดทำเป็นชุดความรู้ บทเรียนหรือคู่มือ

รออ่านอีกครับ

เขียนเมื่อ 

  • ๑ ธค. นี้จะเริ่มประเด็นแรกครับ ประเด็ฯอะไร ขออุบไว้ก่อนครับอาจารย์
เขียนเมื่อ 

ว้าว ว้าว ว้าว ;)...

  • อาจารย์อุทานเหมือน Steve Jobs ก่อนตายเลยอะ อิอิ