ดื่มกาแฟจะทำให้กระเพาะปัสสาวะ แย่จริง หรือ

 

 

         การดื่มกาแฟในการทำงานนั้นมีประโยชน์ในการทำงานของเราก็จริง  แต่เราต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำบ่อยๆๆ หลังจากการดื่มกาแฟในแต่ละครั้ง  ตอนแรกก็คิดว่าเกิดจากการดื่มน้ำเยอะ  แต่ไม่เลยสาเหตุมาจากสารคาเฟอีนในกาแฟจะไปกระตุ้นการผลิตปัสสาวะในไต และกระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะเกิดการหดตัว  ดังนั้นเราควรดื่มกาแฟ วันละ 2  แก้ว แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรดื่ม  เพื่อสุขภาพของเราค๊า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)