ลิลิตตะเลงพ่าย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน

ภาทิพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     กิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยลิลิตตะเลงพ่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมโดยสังเขปดังนี้

  ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย  ตำนานสมเด็จพระนเรศวร   จากYoutube

  กลุ่มละ ๑ เรื่อง  

      นักเรียนร่วมกันศึกษามาจากบ้าน  แล้วนำตัวอย่างภาพนตร์ที่ชมมาให้เพื่อนชม  นักเรียนสรุปเนื้อหาที่ได้ดู

       พร้อมตั้งคำถามถามเพื่อน ๒ ข้อ

  ๒. นักเรียนบางกลุ่ม รวบรวมข้อสอบจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จัดทำโดยใช้โปรแกรมPowerPoint ให้เพื่อนชมและช่วยกันตอบ

  ๓. นักเรียนบางกลุ่มที่มีความสามารถในการวาดภาพ  วาดภาพเล่าเรื่องด้วยลายเส้นแล้วถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ 

  ๔. นักเรียนรับผิดชอบในการแปลเนื้อหา คนละ ๑ บท ครูตรวจทาน ให้แก้ไข

  ๕. ครูรวบรวมผลงานนักเรียน  มาจัดทำโดยใช้โปรแกรมPowerPoint ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องและศึกษาด้วยตนเอง

     ผ่านเว็บไซต์

 ๕. นักเรียนสอบท่องบทอาขยาน ซึ่งเรียนรู้ผ่านYoutube

๖. นักเรียนทดสอบความรู้จากแบบทดสอบ

 

      สื่อ PowerPoint ที่นำเสนอด้านล่างนี้ประกอบด้วย

           ๑. แปลลิลิตตะเลงพ่าย  เฟรมที่ ๔-๖๑

           ๒. เล่าลิลิตตะเลงพ่ายด้วยลายเส้น  เฟรมที่ ๖๒

           ๓. แบบทดสอบพร้อมเฉลย  เฟรมที่ ๖๙-๑๐๓

tiptaleangpai56.pps

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาทิพ : ภาษาไทยความเห็น (4)

มาเยี่ยมคุณครูที่นับถือ คุณครูคงสบายดีนะครับ.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ดอกไม้ค่ะ

นมัสการพระคุณเจ้า ช่วงนี้ครูภาทิพไม่ค่อยได้เข้ามาเขียน

เพราะ วัยที่สูงขึ้น พิมพ์ช้า ทำงานช้า ไม่มีเวลา

แม่ชราและป่วย

เพลินกิจกรรมปลูกผัก และเลี้ยงหมา

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เอาภาพปลูกผักเลี้ยงน้องหมามาดูบ้างครับพี่ครู

555

เขียนเมื่อ 

ปลูกบวบเหินฟ้าสอยไม่ถึง 55555