ระเบียบวินัยของข้าราชการ

วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ได้มาอบรมรับความรู้ในเรื่องของระเบียบวินัยของข้าราชการ  โดยวิทยากรคุณภาพคือ

ผอ.วิญญา  คงฉิม  ผอ.กศน.อำเภอบางปะอิน  บรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คงเกี่ยวว่าไม่ให้มุ่งการเมือง แต่การเมืองมายุ่งเรา