รักที่แท้ที่ไร้เงื่อนไข

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้ารักอย่างไร้เงื่อนไขนั้นขัดต่อศีลธรรม นั่นน่ะไม่ได้อยู่ในนัยของรักที่แท้

ถ้าเราปรารถนาให้เข้าไปสู่สภาวะอันลึกซึ้งในดวงจิตเราต้องสร้างความรักให้เกิดขึ้นในใจเรา และเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไข

ความรักที่พร้อมนำพาไปในทางที่ถูก ซึ่งความถูกในนัยของ "ศีล สมาธิ และปัญญา" 

รักอย่างไร้เงื่อนไขไม่ใช่การตามใจ เอาใจ หากแต่เป็นเข้าใจ ยอมรับ นำพา
การขัดใจที่มักนำมาซึ่งความไม่พอใจหากแต่เป็นการแลกด้วยใจ เพื่อให้ใจอีกดวงเคลื่อนผ่านความมืดไปสู่ความสว่างได้นั้น เป็นการช่วยขัดใจด้วยพลังแห่งความรักอันไร้เงื่อนไข แล้วที่สุดหัวใจเราจะอ่อนโยนลงอย่างเปี่ยมด้วยปัญญา

...

๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)