สรุปกิจกรรม ๑ เดือน...โครงการ "ต้นกล้าจิตสดใส วัยบริสุทธิ์ จูงลูกหลานเข้าวัด"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปกิจกรรม ๑ เดือน...โครงการ "ต้นกล้าจิตสดใส วัยบริสุทธิ์ จูงลูกหลานเข้าวัด" รุ่นที่ ๑ ณ วัดป่าหนองไคร้

อนุโมทนาบุญ ... กับกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่ะ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นกล้าแห่งอนาคตความเห็น (0)