ปรับเพิ่มเงินเดือน/ค่าจ้าง 1 ม.ค.57 ( ขรก.พลเรือน+บุลากรทาง กศ.อื่น ม.38 ค.(2), ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ )

         สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจหลายเรื่อง แต่ Gotoknow.org จำกัดความยาวของแต่ละบันทึก ไม่สามารถลงได้หมดทุกเรื่องในบันทึกเดียว
         สัปดาห์นี้จึงขอเพิ่มอีก 1 บันทึก  โดยขอนำเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือน/ค้าจ้าง 1 ม.ค.57 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ดังนี้

 

         รัฐบาลหาเสียง ให้วุฒิปริญญาตรี ได้เงินเดือน 15,000 บาท  และกำหนดให้ปรับเพิ่มเงินเดือน 3 ปีติดต่อกัน จนเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพของวุฒิปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท ( วุฒิอื่น ๆ ก็ปรับเพิ่มตามลำดับ )    ในวันที่ 1 ม.ค.57 นี้ จะปรับเพิ่มเป็นครั้งสุดท้ายของ 3 ปีแล้ว ซึ่งในวันที่ 1 ม.ค.57 นี้ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างจำที่วุฒิ ป.ตรี จะได้เฉพาะเงินเดือน/ค่าจ้าง 15,000 บาท โดยไม่ได้ค่าครองชีพแล้ว  ( ใน 2 ปีที่ผ่านมา ใครที่วุฒิ ป.ตรี แล้วได้เงินเดือน/ค่าจ้าง ไม่ถึง 15,000 บาท ก็จะได้ค่าครองชีพให้รวมเป็น 15,000 บาท  ฉะนั้นการปรับเพิ่มเงินเดือน/ค่าจ้างแต่ละครั้ง ถ้ารวมแล้วยังไม่เกิน 15,000 บาท ก็จะไม่ได้เงิน เพราะจะถูกหักค่าครองชีพคืนหมด )  
         สำหรับข้าราชการครู จะได้มากกว่า 15,000 บาทเล็กน้อย  ส่วนพนักงานราชการ (พรก.) จะได้มากกว่า 15,000 บาท อีก 20 % รวมเป็น 18,000 บาท เพื่อ

         - ชดเชยบำเหน็จบำนาญ 10 %   เมื่อ พรก.เกษียณจะไม่มีบำเหน็จบำนาญอีก ( แต่อาจมีบำเหน็จบำนาญจากเงินประกันสังคม )
         - ชดเชยสวัสดิการ 5 %  ( จะเบิกค่าสวัสดิการเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าการศึกษาบุตรไม่ได้  แต่ก็เบิกจากระบบประกันสังคมได้ )
         - ชดเชยเงินประกันสังคม 5 % 

         อัตรา 15,000 บาท หรือมากกว่า หรือ 18,000 บาท นี้  เป็นอัตราสำหรับผู้ที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 เป็นต้นไป   ส่วนผู้ที่บรรจุอยู่ก่อนแล้ว ก็จะปรับเพิ่มให้ได้มากกว่า  ดังต่อไปนี้

 

         1.  พนักงานราชการ

             วันที่ 4 ต.ค.56 ผมเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานราชการเป็น 18,000 บาท ลงในเฟซบุ๊ค  ว่า

             น่าอิจฉาพนักงานราชการ  ( ปีนี้อย่าให้ช้านะ.. )
             ในขณะที่ครู ศรช. กับ พนักงานจ้างเหมาบริการ ยังได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนเท่าเดิมอยู่  แต่พนักงานราชการได้เลื่อนค่าตอบแทนในวันที่ 1 ต.ค.56    และเดี๋ยว วันที่ 1 ม.ค.57 ก็จะได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนอีกครั้งหนึ่ง
             บางจังหวัดเร็วมาก เช่น จ.พัทลุง ออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 เลย เก่งมากจริง ๆ ขอชื่นชม
             จังหวัดไหนออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ต.ค.56 เสร็จแล้ว  ก็ร่างคำสั่งปรับเพิ่มค่าตอบแทน 1 ม.ค.57 ไว้ได้เลย   ปีที่แล้วตอนปรับเพิ่ม 1 ม.ค.56 บางจังหวัดไปได้ตกเบิกในเดือน มิ.ย.56 แน่ะ เพราะทุกฝ่ายไปเริ่มทำหลัง 1 ม.ค.56
             ปีนี้รู้ล่วงหน้าแล้ว  รู้แล้วด้วยว่าปรับเพิ่มเป็นเท่าไร ( ทุกคนใช้สูตรเดียวกันเพราะไม่ต้องประเมินผลงานอีก )  ปีนี้อย่าให้ช้านะ.. จังหวัดไหนสามารถทำให้ตกเบิกได้ภายใน มี.ค.57 ถือว่าเก่ง

             เรื่องปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ที่  http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/GEIS/PrakardSalary6.pdf   กำหนดว่า
             1 ม.ค.57 พนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ที่จ้างด้วยวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
ทุกสังกัดทุกตำแหน่งทุกคน ให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนแรกบรรจุ เป็น 18,000 บาท  ( วุฒิอื่น ๆ ก็ปรับขึ้นตามลำดับ )

             สำหรับข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.38 ค. (2)  ก็จะได้ปรับเพิ่มเช่นกัน  ( ของข้าราชการครู ตอนปรับ 1 ม.ค.56 ยังไม่เสร็จเลย )

             วิธีคำนวณว่าพนักงานราชการ ( ที่บรรจุอยู่ก่อน 1 ม.ค.57 ทุกคน ) คนใดจะได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนใหม่ในเดือน ม.ค.57 ( ให้ได้มากกว่าผู้ที่บรรจุใหม่ ) เป็นเท่าไร
             ให้นำค่าตอบแทนหลังเลื่อนขั้น 1 ต.ค.56 แล้ว ลบด้วย 15,960 แล้วคูณด้วย 0.67 จากนั้นนำไปบวกกับ 18,000 ได้เท่าไรปัดเศษขึ้นให้ลงท้ายด้วย 0  ( ต้องปัดเศษขึ้นไม่ถึง 10 บาทนะ )  ก็จะเป็นค่าตอบแทนใหม่ ม.ค.57
             ตามสูตรคือ  =  [(ค่าตอบแทนหลังเลื่อนขั้น
1 ต.ค.56 - 15,960) X 0.67] + 18,000  ค่าตอบแทนใหม่ ม.ค.57 ( ปัดเศษก่อน )
             เช่น ถ้า น.ส.จุ๋มจิ๋ม ได้ค่าตอบแทนหลังเลื่อนขั้น 1 ต.ค.56 เป็น 16,000 บาท คำนวณดังนี้
             =  [(16,000 - 15,960) X 0.67] + 18,000
             =  [(40) X 0.67] + 18,000
             =  26.8 + 18,000
             =  18,026.8 ปัดเศษเป็นค่าตอบแทนใหม่ ม.ค.57 = 18,030 บาท

             ตัวอย่างที่ 2 ถ้า นายหำแหล่ ได้ค่าตอบแทนหลังเลื่อนขั้น 1 ต.ค.56 เป็น 16,310 บาท
             =  [(16,310 - 15,960) X 0.67] + 18,000
             =  [(350) X 0.67] + 18,000
             =  234.5 + 18,000
             =  18,234.5  ปัดเศษเป็นค่าตอบแทนใหม่ ม.ค.57  =  18,240 บาท

             ปวส.  =  [(ค่าตอบแทนหลังเลื่อนขั้น 1 ต.ค.56 - 12,240) X 0.67] + 13,800  ค่าตอบแทนใหม่ ม.ค.57 ( ปัดเศษขึ้นก่อน )

             หรือใช้ โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57  ดาวน์โหลดที่
             https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/moneyJan57.xls
             ( แค่ใส่ค่าตอบแทนหลังเลื่อน 1 ต.ค.56 ลงไปในช่องสีเขียว  ก็จะได้ค่าตอบแทนใหม่ ม.ค.57 ในช่องสีส้ม )

.

.

 

         2. ลูกจ้างประจำ

             ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.57  ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

             1)  วุฒิไม่เกิน ม.ปลาย    = 8,690 บ.
             2)  วุฒิ ปวช.                 = 9,400 บ.
             3)  วุฒิ ปวท./ป.กศ.สูง   = 10,840 บ.
             4)  วุฒิ ปวส.                 = 11,500 บ.
             5)  วุฒิอนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน   = 11,840 บ.
             6)  วุฒิปริญญาตรี         = 15,000 บ.
             7)  วุฒิปริญญาโท         = 17,500 บ.
             8)  วุฒิปริญญาเอก        = 21,000 บ.

             และ ปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่บรรจุอยู่ก่อนวันที่ 1 ม.ค.57  ตามรายละเอียดที่
              https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/wageEmployees57.pdf 

 

        3. ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เช่นบรรณารักษ์, ข้าราชการใน สนง.กศน.จ.    เงินเดือนผู้ที่บรรจุตั้งแต่ 1 ม.ค.57 เป็นต้นไป ดังนี้
             - ระดับ ปวช. 9,400 บาท/เดือน จากเดิม 8,300  บาท
             - ระดับ ปวส. 11,500 บาท/เดือน จากเดิม 10,200 บาท
             - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท/เดือน จากเดิม 13,300 บาท
             - ระดับปริญญาโททั่วไป 17,500 บาท/เดือน จากเดิม 16,400 บาท
             - ระดับปริญญาเอก 21,000 บาท/เดือน จากเดิม 20,000 บาท

             สำหรับ ขรก.พลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่บรรจุอยู่ก่อน 1 ม.ค.57 ก็ปรับให้ได้เงินเดือนสูงกว่าผู้ที่จะบรรจุใหม่  ตั้งแต่ ม.ค.57 เช่นกัน  
             เช่น วุฒิปริญญาตรีจะเพิ่มให้ดังนี้
             - ถ้าเงินเดือนหลังเลื่อนขั้น 1 ต.ค.56 อยู่ระหว่าง 13,300 ถึง 15,00บาท ก็ให้เพิ่มอีกไม่เกิน 1,70บาท รวมไม่เกิน 16,460 บาท
             หมายความว่าถ้าเงินเดือน 13,300 บาท ก็ให้เพิ่มอีก 1,70บาท รวมเป็น 15,000 บาท แต่ถ้าใครเพิ่ม 1,70บาทแล้วเกิน 16,460 บาท ก็ให้ได้แค่ 16,460 บาท  ( ซึ่งจะส่งผลให้บางขั้นเงินเดือนที่เคยต่างกัน กลายเป็นเงินเดือนเท่ากัน )

             - ถ้าได้ 15,010 – 16,700 บาท ก็ให้เพิ่มอีกไม่เกิน 1,45บาท รวมไม่เกิน 17,910 บาท
             - ถ้าได้ 16,710 – 18,400 บาท ก็ให้เพิ่มอีกไม่เกิน 1,200 บาท รวมไม่เกิน 19,360 บาท
             - ถ้าได้ 18,410 – 20,100 บาท ก็ให้เพิ่มอีกไม่เกิน 950 บาท รวมไม่เกิน 20,810 บาท
             - ถ้าได้ 20,11021,800 บาท ก็ให้เพิ่มอีกไม่เกิน 700 บาท รวมไม่เกิน 22,260 บาท
             - ถ้าได้ 21,810 – 23,500 บาท ก็ให้เพิ่มอีกไม่เกิน 450 บาท รวมไม่เกิน 23,710 บาท
             - ถ้าได้ 23,510 – 25,300 บาท ก็ให้เพิ่มอีกไม่เกิน 200 บาท รวมไม่เกิน 25,310 บาท

             ถ้าได้เกิน 25,300 บาทแล้ว ไม่ปรับเพิ่ม
             ( ดูรายละเอียดที่  cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/865/003/original_W20_2555_final.pdf?1357193271 )

 

         สำหรับหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มเงินเดือน ข้าราชการครู 1 ม.ค.57  ยังไม่ผ่าน ครม.

         ส่วน ลูกจ้างชั่วคราว เฉพาะที่จ้างด้วยเงินงบประมาณที่เป็นงบบุคลากร ( มีเลขที่อัตรา ) ก็จะได้ปรับขึ้นเช่นกัน โดยสำนักงบประมาณจะจัดสรรเงินมาให้  
         แต่ถ้าจ้างด้วยงบอื่น เช่น
ครู ศรช. และพนักงานจ้างเหมาบริการ 35 ตำแหน่ง เช่น ครูประจำกลุ่ม ปวช. บรรณารักษ์ ครูสอนคนพิการ ครูสอนเด็กเร่ร่อน ฯลฯ  ให้แต่ละส่วนราชการใช้งบประมาณประจำปี   ทั้งนี้ ให้ไปฟัง ( หรือถาม ) ในวันที่ 18 ต.ค.56 นะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
sine
IP: xxx.77.143.210
เขียนเมื่อ 

เดี๋ยวก็อดเหมือน ลูกจ้างชั่วคราวที่จะปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนั้นแหละ

ดีใจด้วยแต่เสียใจกับข้าราชการท้องถิ่น
IP: xxx.174.148.125
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยกับข้าราชการพลเรือนและกศ แต่สำหรับท้องถิ่น ตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 ,56 ยังไม่ได้เลยนับประสาอะไรกับ 57 ผ่านมากี่ปีแล้วขอแจ้งว่าไมอย่ามีใครอยากย้ายมาท้องถิ่นเด็ดขาดขอบอกค้า

เกรียงไกร
IP: xxx.155.122.1
เขียนเมื่อ 

อย่างงี้ ป.ตรี คนที่บรรจุ ตั้งแต่ ต้นปี 55 แต่เงินเดือนไม่ถึง 15,00 บาท (อายุงาน จะครบ 2 ปีพอดี) ก็จะได้เงินเดือนเท่ากับคนที่บรรจุ หลัง 1 ม.ค 56 (อายุราชการ ต่างกัน 2 ปี แต่เงินเดือนเท่ากัน ซะยังงั้น)

อาจารย์จ้างสอนรายเดือน
IP: xxx.158.176.121
เขียนเมื่อ 

งั้นผมขอถามบ้าง 

ผม เป็นอาจารย์จ้างสอนรายเดือน วุฒิ ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เงินเดือน 15300 บาท การจ้างจะต่อสัญญา ปีต่อปี โดยใช้ งบรายได้ ในการจ่ายเงินเดือนคำว่างบรายได้คือ เอาเงินจากการลงทะเบียนของนักศึกษามาจ่าย

ขอถามว่าในกรณีอย่างนี้เข้าข่ายหรือเข้ากรณีไหน บ้าง ในการเพิ่มเงินเดือน 

ขอบคุรครับ

chaiyo
IP: xxx.155.42.92
เขียนเมื่อ 

แล้วสำหรับลูกจ้างที่ใช้เงินบำรุงจ้างละครับ

จะได้ปรับเงินเดือนหรือได้เลื่อนตำแหน่งอะไรไหมคับ

หวานๆ
IP: xxx.29.24.202
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะเป็นกำลังใจ ดีมาเลย ก็อย่างที่ทราบๆกันนะคะว่่าพนักงานราชการไมมีสวัสดิการเท่าเทียม ข้าราชการเลย เงินเดือนเลยมากหน่อยเพื่อชดเชยข้อ นั้น

อยากถามว่า เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะ วุฒิ ป.โท บรรจุมาก็ระดับ ป.โท เป็นนักวิชาการศึกษาค่ะ ตอนนี้เงินเดือน 20,120 บาท ได้เท่านี้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 56 ค่ะ จะขึ้นอีกเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

กฤษณา
IP: xxx.57.152.4
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ ช่วงการปรับเงินเดือน ป.โท ของข้าราชการพลเรือนปี 57 ค่ะ ลิงค์ที่ให้มาเปิดดูไม่ได้ค่ะ ที่ cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/865/003/original_W20_2555_final.pdf?1357193271 )

ลูกจ้างชั่วคราว
IP: xxx.67.67.147
เขียนเมื่อ 

คือเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้งบของร.ร.จ้างเเต่เข้ามาทำงานช่วยราชการที่เขต ในอัตราเงิน 13,83 สัญญาจ้างครั้งะ 6 เดือนต่อ 1 ทีไม่ทราบว่าเข้าเกณฑ์ ที่จะได้ปรับอัตราเงินเดือนบ้างหรือไม่คะ

nutchira
IP: xxx.78.187.232
เขียนเมื่อ 

แล้วลูกจ้างตามภารกิจจะได้ปรับเพิ่มมั๊ยคะ

 

ภูเก็ต
IP: xxx.0.238.253
เขียนเมื่อ 

ขรก.วุฒิ ป.ตรี ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ม.ค.57 จะได้ปรับเงินเดือน (โดยไม่รวมค่าครองชีพ) เท่ากับ 15,000 บาท ด้วยหรือไม่ เนื่องจากตามตัวอย่างที่ว่า ถ้าเงินเดือนหลังเลื่อนอยู่ระหว่าง 13,000 บ.- 15,000 บ. ก็ให้เพิ่มอีก ไม่เกิน 1,700 บ.รวมไม่เกิน 16,460 บ. หมายความว่าถ้าเงินเดือน 13,000 บ. ก็ให้เพิ่มอีก 1,700 บ. รวมเป็น 15,000 บาท

p
IP: xxx.93.195.67
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ

เด็กวัง
IP: xxx.172.191.191
เขียนเมื่อ 

แล้วพนักงานจ่างตามภาระกิจละไม่ขึ้นหรือตรับ

ครูดี ศรีแผ่นดินไทย ที่ยังไม่บรรจุ
IP: xxx.53.232.214
เขียนเมื่อ 

ดิฉันก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนเป็นครูหอพักแห่งหนึ่งแต่ก็ได้ 15.000 บาท  แล้วแต่หักจากประกันสังคมก็จะเหลืออยู่ที่ 14.400 บาท และเป็นเงินจ้างจากโรงเรียน  แต่จะมีของเขตจ้างแค่ 5400 บาทเท่านั้น ถ้าปรับเป็นเงินจากเขตเป็น 15.000 บาทแล้วทางโรงเรียนก็คงไม่ต้องจ่ายอีก ก็จะเป็นของเขตจ่ายแทนใช่หรือเปล่า  สำหรับเงินที่ได้จากทำงานล่วงเวลาของครูหอพักแต่ละเดือนก็จะเป็นเงิน ประมาณ 5400 บาท ถึง 7200 บาทแต่ละเดือน ครูหอก็คงจะได้รับด้วยใช่หรือเปล่า เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนจะจ่ายเองและถ้าเงินเขตออกก็จะให้เอามาให้โรงเรียนต่างหากจากส่วนต่างนี้ ดังน้ันครูหอคงมีโอกาสได้รับจากการทำงานล่วงเวลาบ้างก็ยังดีเพราะตื่นแต่เช้า และนอนดึกมากกว่าครูคนอื่นอยู่ดูแลเด็กที่ไม่สบายเจ็บป่วยตอนกลางคืนอย่างน้อยก็คงจะทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานและนำเงินมาซื้อยาบำรุงร่างกายบ้างก็ดีนะค่ะ

มินนี่
IP: xxx.53.147.132
เขียนเมื่อ 

ธุรการของโรงเรียนสังกัด สช จะได้หมื่นห้าไหมคะ

ผู้ช่วย
IP: xxx.55.173.90
เขียนเมื่อ 

แล้วกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู่ช่วย ผรส สารวัตรกำนัน อะไรเหล่าจะได้เพิ่มด้วยไหมคับ 

โอชิ
IP: xxx.2.247.239
เขียนเมื่อ 

มีข้อสงสัยขอถามค่ะ แล้วครูสังกัดเอกชน ที่บรรจุแล้วมีสิทธิ์ได้ปรับขึ้นไหมคะ แล้วเงินค่าครองชีพมีสิทธิ์ได้ไหมคะ

ธุรการโรงเรียน
IP: xxx.93.178.143
เขียนเมื่อ 

เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ตอนนี้เงินเดือน  9140  (ลูกจ้างชั่วคราว  ของ สพป.)  จะได้ปรับหรือกะเขาหรือเปล่าค่ะ

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

 

ตุ๊กตา
IP: xxx.230.163.6
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ เพิ่งบรรจุวุฒิปริญยาโทเงินเดือน16400เมื่อ1เม.ย.56 ตั้งแต่1มค57จะได้ปรับเปนเงินเดือน17500รึป่าวคะ

captain
IP: xxx.1.213.20
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการประจำอย่าน้อยใจว่าเงินน้อยกว่า พนักงานราชการเลยครับ  พวกคุณ เบิกกันได้สาระพัดครับผม มันต่างกัน อยุู่แล้วครับ ลองคิดดูดีๆๆนะคับ ด้วยความเคารพครับ

nana
IP: xxx.207.100.38
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการอย่าน้อยใจไปเลยนะคะที่ได้น้อยกว่าพนักงาน เพราะสวัสดิการมันต่างกันค่ะ พนักงานราชการ พ่อ แม่ ลูก สามีภรรยา เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้นะคะ ตัวเองก็ยังต้องใช้ประกันสังคม ซึ่งต้องจ่ายทุกเดือน แล้วมีบางคนบอกว่าราชการรับผิดชอบมากกว่าพนักงานอันนี้ขอเถียงค่ะบางที่รับผิดชอบงานเยอะกว่าราชการซะอีก

หนุ่ม เทศบาลฯนนท์
IP: xxx.84.66.90
เขียนเมื่อ 

-ลูกจ้างประจำ เพิ่มวุฒิได้หรือเปล่าและเงินเดือน ปวช/ปวส ได้เท่าไรคับ รวมค่าครองชีพแร้วได้เท่าไรคับ -ลูกจ้างประจำ บรรจุวุฒิฯปวช.ช่างก่อสร้าง เมื่อปี2547 แต่ไปเรียนเพิ่มวุฒิฯปวส.ช่างก่อสร้าง จบแร้วปี2551 ยื่นวุฒิฯปวส. ใส่แฟ้มประวัติให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯเทศบาลเรียบร้อยแล้วคับ จะปรับวุฒิเป็นปวส.ช่างก่อสร้างได้เปล่าคับ และปรับฐานเงินเดือนปวส.ให้ตามวุฒิหรือเปล่าคับ -ตอนนี้ผมวุฒิฯปวช.ได้เงินเดือน7,490+ค่าครองชีพ1,510=9.000บาท บรรจุเป็นลูกจ้างประจำตั้งแต่ปี2547-จนถึงปัจจุบัน -อยากทราบว่าทำไมเงินเดือนผมถึงน้อยมากๆอะคับท่าน

chaiyo
IP: xxx.4.129.192
เขียนเมื่อ 

พนักงานที่ใช้เงินนอกงบประมาณจ้างทำงานจะได้ปรับอะไรไหมคับ

พนักงานราชการ...กรมส่งเสริมการเกษตร
IP: xxx.48.193.56
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนคุณพี่เอกชัย  ช่วยรบกวนตอบหนูนะค่ะ  นู๋คิดถูกมัยนะค่ะ   

นู๋พนักงานราชการค๋ะ  4 ปี ต่อสัญญา  นู๋ลองทำตามสูตรที่พี่ให้มานะค่ะ 

เงินเดือนก่อน  1 ต.ค. 2556 คือ   13,350 - 12,240  *  0.67  เท่ากับ   1,110*0.67  เท่ากับ  743.7  +  13,800  เท่ากับเงินเดือน  14,543  ใช่มัยค่ะ.... (นู๋ทำตามสูตรที่คุณพี่ให้มาอ่ะค๋ะ)

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

pathimaporn
IP: xxx.172.103.158
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างเหมาบริการที่จ้างด้วยงบอื่นที่ไม่ใช่งบบุคลากร ที่บอกว่าไปฟังหรือถาม วันที่ 18 ต.ค. 56 นี้ ไปฟังที่ไหนเหรอคะ อยากไปมากค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ

Mink
IP: xxx.164.181.145
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือตอนนี้เป็นลูกจ้างของท้องถิ่น (จ้าง 4 ปี)  แล้วเขาใช้วุฒิ ปวส.ในการสมัคร  เงินที่เพิ่มนี่ไม่รวมของลูกจ้างท้องถิ่นใช่ไหมคะ  ขอบคุณค่ะ 

พวงพยอม
IP: xxx.4.134.126
เขียนเมื่อ 

ดิฉันบรรจุเป็นข้าราชการครู  กศน     ๒๑  ม.ค.๕๓  และได้ลาศึกษาต่อปริญญาโท  และสำเร็จการศึกษา ๓๐ ก.ค.๕๔  ได้ทำเรื่องขอปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ     เดือนธันวาคม ๕๔ยังไม่ได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาโท  เดือนเมษายน ๕๕  ส่งเรื่องไปอีกเพื่อยืนว่าเงินเดือนยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังไม่มีคำสั่งปรับคุณวุฒิแต่อย่างใด  ปัจจุบัน  วันที่๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ได้รับเงินเดือน

๑๔,๒๔๐ บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันสองสี่สิบบาทถ้วน)  อยากเรียนถามว่าถ้าได้ปรับเงินปริญญาโทจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่/จะตามเรื่องได้อย่างไร     ขอความกรุณาคุณครูเอกชัยให้คำแนะนำด้วย

Mr.M
IP: xxx.151.6.25
เขียนเมื่อ 

ใจเย็นๆ

 

pop
IP: xxx.53.230.18
เขียนเมื่อ 

เงินเดือนยังไม่ถึง 10000 เลย ครูจ้างสอนโรงเรียนกีฬาสุพรรณ แต่งานเยอะมาก เขาให้ปรับเป็น15000 เพิ่มมา 500 บาท ได้9000 ทำงานมานาน กับเพิ่งเข้ามาทำ ได้เท่ากัน เอาอะไรวัดก็ไม่รู้

 

อาชิ
IP: xxx.240.222.155
เขียนเมื่อ 

เพื่อไทยอีกแล้วหรือ น่ากลัว ประชานิยมสูดโต่ง ถุย

เจอไอ้เหียแม้วที่ไหน เจอตบฟันร่วง
IP: xxx.240.222.155
เขียนเมื่อ 

จำนำข้าวขาดทุนไปสี่แสนกว่าล้าน ถึงมือชาวนาแค่ครึ่งเดียว อีกครึงหายสาบสูญ อีปูขาถ่างยังโกหกตอแหลเพือทักกี้ ประชานิยมแบบนี้ระวังจะเป็นแบบอาเจนติน่าเน้อ พวกเหี้ยเห็นแก่ตัว กอบโกย กินกันพุงแทบแตก มูมมาม ขอให้เวรกรรมตามพวกมรึง ประชานิยม ประชานิยม 

Rat
IP: xxx.240.222.155
เขียนเมื่อ 

มีเงินให้เหรอ จำนำข้าวยังไม่ได้จ่ายให้ชาวนาเลย หาเงินกันวุ่นเลยซิ ข้าราชการจะโดนก่อนเพื่อนถ้าประชานิยมแบบนี้ เพราะมีผลกระทบโดยตรง เพิ่มเงินเดือนแต่ว่าข้าวผัดจานละร้อยน่ะ ไม่ไหวนะคะ 

ก้อแค่นั้น
IP: xxx.25.246.133
เขียนเมื่อ 

เงินเดือนมาก ก้อต้องทามงานมากด้วยนะครับบบ 

คนงาน
IP: xxx.42.85.117
เขียนเมื่อ 

นี่แระคือการเพิ่มเงินแบบไม่มีระบบ คนที่มีเงินเดือนเกินกว่านี้เล็กน้อยหรือทำงานมา 20 ปีขึ้นไปและคนอื่นๆกลับไม่ปรับให้ แบบนี้จะเรียกว่าปรับขึ้นเงินเดือนทั้งระบบได้อย่างรัย

payuda
IP: xxx.230.97.117
เขียนเมื่อ 

แล้ว….คนที่จบปริญญาตรีแต่ต้องทามงานในตำแหน่ง ม.6เนี่ยจะมีโอกาสเทียบวุฒิได้ไม่ค่ะเพราะเป็นแค่พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริกาทรแต่งานที่ทำมันไม่ใช่แค่ความรู้ ม.6เรยส่วนมากก็ใช้ความรู้ปริญาตรีทั้งนั้นค่ะ…มีโอกาสไม่ค่ะ

เอกชน
IP: xxx.8.195.26
เขียนเมื่อ 

ปรับกันเข้าไปเงินเอกชนเสียภาษีทั้งนั้น ราชการที่ทำงานดีก้อโอเคแต่พวกขี้เกียจเยอะมาก ทำงานให้กับสมที่ปรับนะครับราชการต่างๆๆ

 

หัวอกครูเอกชน
IP: xxx.109.51.179
เขียนเมื่อ 

ครูเอกชนน่าสงสารที่สุด  สำหรับคนที่บรรจุได้ตามที่รัฐบาลกำหนด   แต่ได้รับเงินช้ามากโรงเรียนค้างเป็นปี  แต่ครูเอกชนที่ไม่ได้รัยการบรรจุนี่น่าสงสารกว่าเสียอีก  ได้เงิน เดือนละ 9000  บาท  เท่าค่าแรงขั้นต่ำ  จะเรียนมาถึงปริญญาตรีทำไมนี่  ได้เงินเืดือนเท่านักการภารโรง

กุลชาติ
IP: xxx.77.153.196
เขียนเมื่อ 

ครับคุณเอกชัยรบกวนหน่อยครับผมเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการอยู่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ทราบว่าปรับค่าแรงจ้างเหมาด้วยหรือเปล่าครับเห็นพนักงานราชการเค้าปรับกันไม่ทราบว่าขอผมขึ้นหรือเปล่าครับตำแหน่งพนักงานขับรถครับรบกวนตอบด้วยน่ะครับ

kanok
IP: xxx.8.91.140
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 10200 ถ้าปรับได้กี่บาทค่ะ

kruyai11
IP: xxx.204.60.235
เขียนเมื่อ 

ทำงานราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเหมือนกันทำไมไม่ให้มีมาตรฐานเหมือนกันหมด แยกเป็นครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และข้าราชการพลเรือนทำไม ขั้นวิ่งลู่เงินเดือนก็ต่างกันไป มีการได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีที่สิ้นสุด  แตกต่างกันมาก แต่ทำไมครูกับผู้บริหารของครูที่คอยกำกับดูแลครู(ผอ.ร.ร.)ไม่มีความแตกต่าง ยกเว้นความรับผิดชอบที่มากกว่าครู ภาษีสังคมที่สูงกว่าครู แล้วผู้ที่ดิ้นรนมาเป็นผู้บริหาร ผอ.ร.รดอย่างไร?

 

kob
IP: xxx.25.195.73
เขียนเมื่อ 

เรียนจบป.ตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์  แต่ตอนนี้ดิฉันทงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในโรงเรียนสังกัดสพฐ. เค้าใ้ใช้วุฒิม.6สมัคงาน เงินเดือน6000บาท ในสัญญาจ้างชั่วคราว แล้วดิฉันจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นบ้างไมค่ะ ช่วยบอกดิฉันน่อย

เขษมสร
IP: xxx.55.208.1
เขียนเมื่อ 

ปริญาตรี4ปีตอนนี้ได้ 13740จะได้เพิ่ม1700หรือเปล่า

ครูช่าง มน.
IP: xxx.67.228.49
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการที่บรรจุมาเกิน10-20ปีทำไมเงินเดิอนไม่ขึ้นครับถ้าก็ขึ้นน้อยมากเช่น 200บาทเองอิอิ

nana
IP: xxx.49.224.13
เขียนเมื่อ 

ครูทำงาน10-15 ปี มีลูก 3 คน ได้เงินเกือบเท่ากับคนทำงาน 4-5 ปี ที่ยังไม่มีลูก สนุกกันละพี่น้อง  จรรยาบรรณพอมี แต่ระวังมากๆเข้าจะไม่มีกำลังใจสอนเด็กเอานะจ๊ะ

 

ขวัญชัย
IP: xxx.230.178.245
เขียนเมื่อ 

ผมบรรจุในปี54วุฒิม.ปลาย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตอนนี้ได้เงินเดือน5,000 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งอยากทราบว่าเงินเดือนผมจะขึ้นบ้างไหมครับ

ธงชัย
IP: xxx.172.69.21
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นตำรวจ บรรจุ2522 แล้ว ปัจจุบัน เงินเดิอน 26270 จะมีเงินเพิ่มอะไรอีกไหม๊

ดร.คัลเลอร์
IP: xxx.155.42.24
เขียนเมื่อ 

เงียบจริงๆ แต่ก็ดี ราคาสินค้าจะได้นิ่ง  ....ขอบคุณข้อมูลที่ได้กรุณานำเสนอมาครับ

 

 

tong
IP: xxx.183.60.166
เขียนเมื่อ 

หน้าสงสารข้าราชท้องถิ่น ได้เงินเดือนน้อย แต่เป็นงานที่ไกล้ชิดประชาชน ขาดการดูแลที่สมควรเหมือนเป็นข้าราชการชั้นสอง แล้วจะทำให้เขาขาดความภูมิใจในอาชีพ

ครูเอกชน คนใต้
IP: xxx.53.187.114
เขียนเมื่อ 

แหม่ ผมเป็นครูเอกชน ยังได้แค่เดือนละ 8000 บาทอยู่เลยครับ

ขอหน่อย
IP: xxx.52.115.5
เขียนเมื่อ 

เงินเดือนปรับขึ้นแต่หน่วยงานของรัฐ แต่เวลาข้าวของขึ้นราคาขึ้นทั้งประเทศ แล้วพวกทำงานเอกชนก็ต้องรับผลกระทบด้วย ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน แต่เงินเดือนเท่าเดิม จะไหวไหมเนี่ยยย ประเทศไทย 

pich
IP: xxx.19.86.220
เขียนเมื่อ 

แล้วลูกจ้างที่กำลังจะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รู้จะได้เป็นจริงเมื่อไรนะคะ) เงินเดือนจะได้ปรับแบบคนอื่นเขาบ้างมั้ย ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทุกวัน คนอื่นเขาขึ้นแล้วขึ้นอีก ลูกจ้างต้อยต่ำอย่างพวกดิฉันเงินเดือนไม่พอจะกินจะใช้ น่าเศร้าใจจริงค่ะ

s
IP: xxx.77.203.120
เขียนเมื่อ 

ถ้ารัฐบาลหาเสียงว่า วุฒิ ป.ตรี ให้15,000 บาท น่าจะบอกว่าจะให้เฉพาะข้าราชการและพนักงานของรัฐเท่านั้นส่วนลูกจ้างชั่วคราวจะไม่ให้ น่าจะบอกใหัชัดเจนหน่อยน่ะครับ จะได้ไม่เสียความรู้สึกตอนที่เลือกพรรคเพื่อไทย

Muai
IP: xxx.179.167.29
เขียนเมื่อ 

ทำไมจบป.ตรี ยังได้เงินเดือน ไม่ถึง 15000 เลย 

abcde
IP: xxx.77.208.231
เขียนเมื่อ 

ไม่ใช้พนักงานราชการแต่เป็น "พนักงานจ้างตามภารกิจ" สัญญา 4 ปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนหรือไม่

yoki111
IP: xxx.48.71.144
เขียนเมื่อ 

ตายหล่ะกู กรมกูส่วนมากรัิบแต่วุฒิ ปวส ป.ตรีน้อยมาก แต่ ปวส ปรับนิดเดียว มันกำลังทำอะไรกันยุวะ ให้ความสำคัญเฉพาะ ป.ตรี ส่วนมากจะให้เฉพาะ ปวส ทำงาน      ป ตรี มันนั่งสั่งอย่างเดียว

 

นัฐกานต์ สุทิน
IP: xxx.175.84.12
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างประจำนะคะไม่มีการบรรจุใหม่แล้วคะคนที่อยู่เก่าทำงานงานมา 20กว่าปีแล้ว เงินเดือนแค่ 18000 ไม่ถึง 20000 ส่วนพนักงานราชการทำงานไม่ถึง5 ปี เงินเดือนจะสองหมื่นแล้วคะแล้วมันจะยุติธรรมหรือ คุณนักคิดทั้งหลาย ช่วยคิดเรื่องเงินเดือนลูกจ้างประจำบ้างสิคะว่าลูกจ้างประถูกลืมไปแล้ว ช่วยเห็นอกเห็นใจลูกประจำบ้างนะคะทั้งประเทศก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วพอว่างก็ยุบ   " -ขอความกรุณาได้โปรดมาดูแลลูกจ้างประจำกันบ้างนะคะ ..

ครูผู้ดูแลเด็ก
IP: xxx.25.238.129
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 เป็นพนักงานราชการของอบต.ดิฉันจะมีสิทธิ์ได้เงินเดือนจาก15000ซึ่งรวมค่าครองชีพแล้วจะปรับได้18000ไหมค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

 

อดีตลูกจ้างชั่วคราว
IP: xxx.10.80.87
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านนะคะ. ขอถามว่าเคทำงานที่หนึ่งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม51-5เมษายน56 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จบปริญาตรี 4ปี ตอนนี้ลาออกแล้ว เมื่อก่อนได้เงินเดือน9140 ณ ขณะนี้เขาปรับค่าครองชีพแล้วดิฉันลาออกแล้วจะได้เงินส่วนนั้นย้อนหลังใหมคะ. ขอบคุณคะสำหรับคำตอบคะ

who
IP: xxx.49.221.219
เขียนเมื่อ 

ทำไมเงินเดือน พนักงานราชการงาน วุฒิ ปวส กับ ป. ตรี ถึงต่างกันตั้ง 4,000 กว่า ไม่มากไปหน่อยหรอ ส่วนต่างนะ

วุฒินันทร์
IP: xxx.88.245.122
เขียนเมื่อ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจมีโกาศบ้างไหมครับที่จะได้

นายน้อย ลาดยาว
IP: xxx.204.232.110
เขียนเมื่อ 

รบกวนนิดนะครับท่าน ผมเป็นลูกจ้างของท้องถิ่น(อบจ) ตำแหน่งพนักงานจ้าง (คนงาน)เงินเดือนตอนนี้ 5,340บาท มีเงินค่าครองชีพรวมแล้วจะได้ 9,000 บาท แล้วของพวกผมจะได้เพิ่มหรือเปล่าครับ

อำนาจ
IP: xxx.52.35.18
เขียนเมื่อ 

แล้วตำแหน่างนายช่างโยธาก็เสียเปรียบตามเคย

Noom
IP: xxx.84.132.204
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นพนักงานราชการอยู่ที่ อู๋ทหารเรือ ตำแหน่ง รปภ วุฒิปริญญาตรี (แต่ตำแหน่งงานของผมเค้ารับวุฒิอย่างต่ำ ม.3 อย่างนี้ผมจะได้ 18000 ไหมคับ ) แต่ตอนนี้ผมรับแค่ 9110 ตามตารางข้อที่ 5 ผมเลยงง

เอกพจน์ครับ
IP: xxx.174.112.12
เขียนเมื่อ 

- ชดเชยบำเหน็จบำนาญ 10 % เมื่อ พรก.เกษียณจะไม่มีบำเหน็จบำนาญอีก ( แต่อาจมีบำเหน็จบำนาญจากเงินประกันสังคม )

- ชดเชยสวัสดิการ 5 % ( จะเบิกค่าสวัสดิการเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าการศึกษาบุตรไม่ได้ แต่ก็เบิกจากระบบประกันสังคมได้ )
- ชดเชยเงินประกันสังคม 5 %

ไม่เข้าใจในส่วนี้ครับช่วยอธิบายหน่อยนะครับ

bb
IP: xxx.1.144.124
เขียนเมื่อ 

ปรับเงินเดือนเฉพาะคนใหม่เอาสมองส่วนไหนคิด คนทำงานนานเค้าก็มีค่าใช้จ่ายนะคะ..ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็กู้มาใช้ทั้งนั้นแหละ จนเกษียณก็ยังใช้หนี้ไม่หมด

สิทธิพงษ์
IP: xxx.206.184.99
เขียนเมื่อ 

จ้างเหมา ใช้วุฒิปริญญาตรีได้ค่าตอบแทน 8300 มา 5ปีทำไมรัฐบาลไม่ดูแลบ้าง

wandee
IP: xxx.180.200.111
เขียนเมื่อ 

ดูดีค่ะ..ที่ปรับให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ...แต่กลับมามองข้าราชการบ้างนะคะ.....เกษีณยนั้น..รัฐก็ดูแลน้อย..ตามที่พยายามยื่นแก้กฎหมาย แต่ก็ตก..สั้นๆ จำกัด ๗๐%..???...

au
IP: xxx.55.216.64
เขียนเมื่อ 

แล้วลูกจ้างชั่วคราว จากงบเงินรายได้ ได้ปรับไหมคะ

นิตยา
IP: xxx.44.139.173
เขียนเมื่อ 

เป็นข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติงาน บรรจุไม่ถึง 1 ปีเวลาปรับ ปรับ11500 บ.หรือมีการเพิ่มตามระยะเวลาที่บรรจุหรือไม่คะ แล้วถ้ามี มีสูตรการคิดระดับปฎิบัติงานมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

น้องไข่ตุ๋น
IP: xxx.175.20.57
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.เเห่งหนึ่ง ซึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ทำงานมา 9 ปี ก้่อได้เเค่ 10,630 บาท เมื่อเทียบกับพนักงานจ้างที่เข้าใหม่ ก้อได้ 9,000 บาท เเม้ว่าจะจบปริญญาตรีมาก้อจริงเเต่ตำเเหน่งงานที่เราสมัครเขาใช้วุฒิ ปวช. เเต่เราก้อเลือกไม่ได้ เเต่ทำไมไม่ให้เอาวุฒิปรี มาปรับได้เหมือนข้าราชการบ้าง หรือไม่ก้อเลื่อนจากผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก้อยังดี เผื่อว่าจะได้รับค่าตอบเเทนที่เพิ่มขึ้นบ้าง

บีบี
IP: xxx.19.35.194
เขียนเมื่อ 

พนักงานต้างตามภารกิจละค่ะ จะเพิ่มให้ไหม เพราะว่าเริ่มเข้าทำงานตั้งแต่ 1 พ.ค. 56 ใช้วุฒ ปวช. ทำงานแล้ว ตอนนี้เงินเดือน+ ค่าครองชีพ ก็ 9000 หักประกันสังคมอีกก็ 7600 ค่ะ จะได้เพิ่มไหม

Tim
IP: xxx.29.179.175
เขียนเมื่อ 

จะส่ง คศ3ค่ะไม่ทราบว่าเงินเดือนจะปรับให้เมื่อไหร่ จะส่งเลยหรือจะรอเงินเดือนใหม่ดี ถ้ารอจะปรับเดือนไหนคะ

เปิ้ล
IP: xxx.55.33.189
เขียนเมื่อ 

เก็บขนมูลฝอย เป็นลูกจ้างชั่วคราว

กทม มีโอกาสขึ้นเงินเดือนึขึ้น

นฤมล
IP: xxx.173.21.244
เขียนเมื่อ 

แล้ววุฒิปริญญาตรี 5 ปีล่ะคะ

รุ่งนภา ยุทดร
IP: xxx.14.164.247
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบว่าข้าราชการพลเรือนในมหาลัย ทำงานมา 20 กว่าปี แต่เงินเดือนแค่ 27000 บาท ก็ไม่ได้ปรับฐานเงินเดือน คนที่มาทีหลังจะแซงอยู่แล้ว  อ่านแล้วก็งงงเจิงๆ ไหนบอกจะปรับฐานมาตั้งนานแล้วจนป่านฉะนี้

cado
IP: xxx.96.58.184
เขียนเมื่อ 

ได้ประมาณเดือนไหนเหรอครับ

นกน้อย
IP: xxx.98.160.98
เขียนเมื่อ 

พนง.รัฐวิสาหกิจ..มีแนวโน้มจะปรับ ขึ้น 18,000 เหมือนข้าราชการไม๊ค่ะ..

Kasem. Sookpanich
IP: xxx.55.23.132
เขียนเมื่อ 

ขอทราบเกี่ยวกับข้าราชการบำนาญจะได้รับการด ูแลกับเขาบ้างไหม?

รติรัตน์ รถทอง
IP: xxx.29.190.227
เขียนเมื่อ 

กว่าเงินเดือนจะได้นั้น ส่วนของข้าวของก็แพงเป็นเงาตามตัวค่ะ

ต้องรณรงค์เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็คงจะสามารถแก้ปัญหาของคนเงินเดือนน้อยๆ นะคะ

ลูกจ้างประจำ
IP: xxx.28.25.67
เขียนเมื่อ 

เป็นลูกจ้างประจำ และได้ปรับเปลี่ยนจากพนักงานสถานที่มาเป็นพนักงานห้องสมุด ส. 1 เป็นเวลา 3 ปี แล้ว ปัจจุบันได้รับเงินเดือน 17,270 บาท มกราคม 2557 ยังจะได้รับเงินเดือนเพิ่มอีกรึป่าวค่ะ

อรพรรณ ศูนย์ ๓ วัยฯ
IP: xxx.109.110.194
เขียนเมื่อ 

แล้วพนักงานจ้างเหมาของศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ รับเข้าทำงานวุฒิปริญญาตรี ได้เงินเดือน 8,300 บาท ซึ่งน้อยกว่า วุฒิ ม.ปลาย ลงไป ได้รับ 8,690 บาท อย่างนี้จะมีวิธีใดช่วยได้บ้างค๊ะ

ผดด.เชียงราย
IP: xxx.84.103.144
เขียนเมื่อ 

พนักงานจ้างตามภารกิจของส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ยังไม่ได้บรรจุ ได้ปรับเงินเดือนด้วยไหมค่ะ

เนตร
IP: xxx.100.189.125
เขียนเมื่อ 

ขร. ที่ บรรจุ วุฒิ ต่ำกว่า ป.ตรี ละ เงินเดือนเพิ่มมัย

ผู้ดูแลเด็ก
IP: xxx.0.114.13
เขียนเมื่อ 

ผู้ดูแลเด็ก ส่วนท้องถิ่นแย่สุดๆคนบรรจุก็ดีขึ้นจังเ<p>งินเดือนแล้วคนไม่บรรจุเอาไปทิ้งไหน มีทางช่วยบ้างมั้ย เห็นใจพวกยังไม่บรรจุหน่อย</p>

ข้าราชการชั้นผู้น้อย
IP: xxx.172.109.238
เขียนเมื่อ 

ดิฉันรับราชการทำงานมาเกือบ 10 กว่าปี(ข้าราชการพลเรือน) บรรจุ ซี 1 ตอนนี้เงินเดือนก็ หมื่นกว่าๆ พนักงานราชการพึ่งจบมาใหม่ทำงานไม่ถึงไหนเงินเดือนแซงหน้า ข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้ว ความรู้สึกมันบอกไม่ถูกน่ะคะ ไม่ทราบว่าทำไมไม่ปรับวุฒิให้ทั้งๆ ที่จบ ปริญญาตรีเหมือนกันคะ จะมีโอกาสปรับให้ไหมคะ

คมกริช
IP: xxx.1.200.110
เขียนเมื่อ 

เป็น ครู ครชครับตอนนี้ได้ 12000 ถ้าได้ 15000จะมีตกเบิกไหมครับ

ณัฏฐพงศ์ จันโทมุข
IP: xxx.77.212.144
เขียนเมื่อ 

แล้วข้าราชการที่บรรจุช้าอายุราชการไม่ได้บำนาญก็ไม่ได้ทั้งบำนาญทั้งเงินชดเชยนะซิแย้2เด้งเลยคงต้องเศร้าแล้วต้องรับเงินเดือนที่น้อยกว่าด้วย

sukanya
IP: xxx.180.226.41
เขียนเมื่อ 

บรรจุอยู่ก่อน 1 ม.ค.57 และหลังเลื่อนขั้น 1 ต.ค.56 ได้เงินเดือน 12,840 จะปรับเป็นเท่าไรค่ะ แล้วจะได้ตกเบิกไหม

คูรช่าง มน.
IP: xxx.19.231.98
เขียนเมื่อ 

ท่านครับข้าราชการที่ทำงานเกิน10 ปียังม่ปรับสักครั้งเลยปรับแต่พวกบรรจุใหม่55

อริศรา
IP: xxx.51.241.211
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างชั่วคราวสัญญารายปี ของ อบต.จะได้ปรับไหมค่ะ

หนุงหนิง
IP: xxx.19.30.188
เขียนเมื่อ 

เม.ย.57มาถึงแล้วคะ เงินเดือนใหม่ได้เท่าไรตกเบิกตั้งแต่ ต.ค.56 เท่าไรยังไม่เห็นเลยคะ กระทรวง สาธารณสุข ช้ามากๆ การเมืองมีส่วนมั้ยคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล  แวะมาให้กำลังใจด้วยค่ะ

sa_pao
IP: xxx.52.99.147
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หากบรรจุ 3 พค 55 จนถึงปัจจุบัน เงินเดือนยังอยู่ที่ 13940 บาท ล่ะค่ะ ต้องทำยังไงถึงจะได้15000

ณัชชา
IP: xxx.180.202.186
เขียนเมื่อ 

แล้วลูกจ้างประจำ กระทรวงสาธารณสุขหล่ะคะ

หญิง
IP: xxx.204.39.188
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามค่ะ ลูกจ้างชั่วคราวที่ว่าจะปรับเงินเดือนขึ้น มกราคม 57 ปรับขึ้นเท่าไหร่ค่ะ สงสัยมาก เพราะมีผู้ใหญ่บางท่านที่หน่วยงานบอกว่าลูกจ้างไม่ได้ปรับขึ้นค่ะ ???

หนุ่ม
IP: xxx.55.225.226
เขียนเมื่อ 

แล้วพนักงานจ้าง อปท ปรับเพิ่มไหมคับหรือได้ 9000 เหมือนเดิม

good
IP: xxx.47.224.238
เขียนเมื่อ 

คือ อยากจะถามว่า ลูกจ้างชั่วคราว ร.พ รัฐ ก้อปรับช่ายป่าว แต่พอบอกจะปรับขึ้นทีไร ก้อม่ายเหนปรับขึ้นห้ย พอถึงเสาร์,อาทิตย์ ก้อเข้าใจว่าม่ายมีห้ยแต่ทามมายต้องหักจากเงินที่ทามงานห้าวันด้วยค่ะ ตอนนี้เงินเดือนด้ายแค่ 7300 เอง ของก้อขึ้นราคาแต่เงินม่ายเห็นขึ้นเลยอ่ค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะว่าควรจะทำอย่างไรดี

pimpilalai
IP: xxx.164.80.101
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ในกำกับของรัฐค่ะ แต่ยังไม่เห็นได้ขึ้นเลยค่ะ

จา
IP: xxx.88.253.14
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างชั่วคราวจะขึ้นเงินเดือนมั้ย ที่ลำปางเงินเดือนยังไม่ถึง 7,200 บาทเลย   25/10/2557

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
IP: xxx.175.225.170
เขียนเมื่อ 

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ กลุ่มที่ได้รับอานิสงฆ์หรือประโยชน์แบบซ้ำซาก คือ ผู้ที่บรรจุใหม่ หรือเงินเดือนน้อยกว่า โดยยึดเอาเงินเดือนวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาทเป็นเกณฑ์(ตัวอย่าง) จะเห็นได้ว่า กลุ่มนี้จะได้รับการดูแลจากรัฐบาลเป็นอย่างดี พอปรับขึ้นเงินเดือนอีก ก็ได้รับกับเขาอีก ทั้งที่พึ่งบรรจุหรือทำงานมาไม่เท่าไหร่ แต่กลุ่มที่ทำงานมานานนับสิบปี กลับไม่ได้รับการดูแล ทำให้เงินเดือนผู้ที่บรรจุใหม่หรือทำงานใหม่ ใกล้เคียงและมีโอกาสที่จะมากกว่าผู้ทีทำงานมานาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ลักลั่นกันโดยไม่เป็นไปทั้งระบบ

Kui
IP: xxx.229.57.25
เขียนเมื่อ 

บรรจุเป็น พกส. รุ่นแรกแต่ทำไมได้เงินเดือนน้อยกว่าคนที่บรรจุรอบ 2 ทั้งที่เราก้ทำงานมาก่อนหน้า ช่วยตอบท

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น

หมายเลขบันทึก

550346

เขียน

06 Oct 2013 @ 13:51
()

แก้ไข

07 Oct 2013 @ 09:46
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 267, อ่าน: คลิก