จากที่ไปเที่ยว พระธาตุ-เจดีย์เจ็ดชั้น เมื่อหันมามองจะเห็นเมืองขอนแก่น และบึงแก่นนคร ...
อยู่ขอนแก่นก็หลายปี..แต่ไม่เคยที่จะจับภาพผ่านเลนส์เก็บไว้...
มองแล้วก็ทำให้เห็นทั้งความเจริญ...และวิถีที่ยังอยู่ใกล่ธรรมชาติแทรกคละปะปนกันไป...
มุมไหนเป็นมุมไหน...ก็แลชมกันนะคะ...

 

 

 

 

 

 

 

Note: บันทึกภาพโดย Ka-Poom เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 จับภาพผ่านเลนส์บนเจดีย์เจ็ดชั้น วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น