เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา เพื่อนๆ สมัยเรียน ป.โทจิตวิทยาให้คำปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างมาร่วมงานมุฑิตาจิตท่าน ผศ.ศุภลักค์  จารุรัตน์จามร...ดิฉันกับคุณน้อง - พิชชา แห่งศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เลยนำเที่ยว โดยเลือกไปนมัศการพระธาตุเจดีย์ 7 ชั้น วัดหนองแวง...ใกล้ๆ กับบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ภาพมาบันทึกเก็บไว้...โดยไล่ตามเก็บภาพแต่ละชั้นที่ตนเองรู้สึกชอบ...มาเก็บไว้...

 

 

 

 

 

 

 

Note: บันทึกภาพโดย Ka-Poom เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ร่วมเดินทางกับคุณน้อง - พิชชา, พี่หมู - เพียงเพ็ญ และ น้องอัญ...