Dr. John C. Maxwell คือใคร?

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จะให้ความสนใจเรื่องคนโดยไม่ติดยึดกับทฤษฎี ปรับให้เข้าใจง่าย จากสูงสุดสู่สามัญโดยกลับไปที่การใช้สามัญสำนึก

     ต่อจาก How to be a REAL Success กลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่แท้จริง, การเป็นผู้นำ จาก Dr. John C. Maxwell และ ประเภทของผู้นำ ของ Dr. John C. Maxwell ที่เขียนถึงเมื่อ 3 ตอนที่แล้ว แล้ว Dr. John C. Maxwell คือใคร?
          เขาเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำ 4 แห่ง และเป็นนักเขียนติดอันดับยอดขายดีเด่น เขาได้ทุ่มเทเวลา และพลังงานไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับชีวิตของผู้คนมากมาย ได้สร้างผู้ติดตามอย่างมากในหมู่ผู้นำธุรกิจชั้นสูงทั่วโลก ซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตากันมากที่สุด
          ในแต่ละปีเขาจะไปบรรยายในที่ต่าง ๆ รับงานสอนตามที่ประชุมต่าง ๆ บันทึกการถ่ายทอดบทเรียน และทำวิดีโอการฝึกอบรม และเขียนหนังสือ
          เขาเขียนหนังสือกว่า 30 เล่ม และที่ขายดีที่สุด ได้แก่ “Thinking for a Change”, “Running with Giants”, “Leadership 101”, “Attitude 101”, “Failing forward: Turning your failures into Stepping Stones for Success” เป็นต้น
          จากข้อมูลบอกว่าเขาจะให้ความสนใจเรื่องคนโดยไม่ติดยึดกับทฤษฎี ปรับให้เข้าใจง่าย จากสูงสุดสู่สามัญโดยกลับไปที่การใช้สามัญสำนึก
          รายละเอียดนอกจากที่ได้จาก วสุนธรา กิจประยูร / กฤษณา นิลศรี สำนักงาน ก.พ.ร.  แล้ว ก็สามารถติดตามได้อีกที่ Office of Campus Activities Leadership ครับ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)