กราฟวิเคราะห์ความสำเร็จ

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2556 ผมได้ไปเรียนรู้กับปราชญ์สยามอีกท่านหนึ่งคือ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เครื่องมือหนึ่งที่ท่านนำมาใช้คือ การเขียนกราฟ "วิเคราะห์ความสำเร็จ" ผมนำมาดัดแปลงนิดหน่อย แล้วนำมาเผยแพร่ (นำมาปรับใช้) ในการขับเคลื่อน ปศพพ. อีสานบน 

 

ดังรูปครับ

 

 

แกนนอนของกราฟแทนเวลา เป็น "เส้นเวลา" นั่นคือ Timeline นั่นเองครับ อ่านวิธีการทำ Timeline ที่นี่ครับ   จากการเขียน timeline เราจะได้ "ถอดประสบการณ์" ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างไรบ้างแล้ว  

 

การ เขียนกราฟความสำเร็จ ก็คือ การประเมินความสำเร็จด้านต่างๆ ตามมิติของเวลา  โดยวิเคราะห์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับแต่ละองค์ประกอบหรือปัจจัยของการขับ เคลื่อน  ในกรณีของการขับเคลื่อน ปศพพ. อาจพิจารณาตามเกณฑ์ก้าวหน้า โดยแบ่งพิจารณาเป็น 3 ด้าน 

  • ด้านบุคลากร เช่น ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา 
  • ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/ฐานการเรียนรู้ 
  • ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกับหน่วยงานภายนอก 

วิธีการในการเขียนกราฟความสำเร็จ อาจทำดังนี้ 

  • กำหนดให้ "แกนตั้ง" แทนระดับของความสำเร็จด้านต่างๆ เช่น ผลลัพธ์/ความรู้/ทักษะ/ศักยภาพ หรือเป็นระดับของปัญหาอุปสรรค์ 
  • เขียนกราฟความสำเร็จฯ โดยพิจารณาให้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง โดยทำลักษณะของเส้นให้แตกต่างๆ ในกรณีที่ต้องการวิเคราะห์หลายปัจจัย

ตัวอย่างที่แสดงดังกราฟ คือ กราฟวิเคราะห์รดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากร  จากกราฟจะพบว่า 

  • เมื่อ ความรู้ความเข้าใจของผอ. เพิ่มขึ้น กราฟของครูก็เพิ่มขึ้น แสดงว่า ผอ. สามารถกับมาถ่ายทอดทำความเข้าใจให้กับครูได้  ในทำนองเดียวกัน นักเรียนก็เกิดความรู้ความเข้าใจ หลังจากที่ครูรู้และเข้าใจ ฯลฯ 

 

ตัวอย่างกราฟของความสำเร็จ

 

 

 

 

การ วิเคราะห์กราฟความสำเร็จจะได้ผลดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเปิดใจตนเอง พิจารณาใคร่ครวญอย่างถี่ถ้วน ตามองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เลือกมา  ประโยชน์ของ "กราฟความสำเร็จ" ที่น่าสนใจ ได้แก่ 

  • ได้ "มองตนเอง" อย่างถี่ถ้วน 
  • เมื่อพิจารณาร่วมกับ timeline จะรู้ชัดว่า ความสำเร็จนั้นๆ เป็นไปได้เพราะกิจกรรม/โครงการ หรือการดำเนินการใด 
  • หากพิจารณา "เส้นปัญหา" ร่วมกับ "เส้นองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆ " จะพบว่า ปัญหาลดลงเพราะองค์ประกอบหรือปัจจัยใด 
  • ฯลฯ

เมื่อ พิจารณาจากตัวอย่างของโรงเรียนประชารัฐสามัคคีข้างต้น จะพบว่า ทันทีที่ ผอ.ธีรเชษฐ์ ท่านเข้าใจ ปัญหาทุกอย่างก็ลดลงฮวบเกือบจะทันทีทีเดียวครับ 

 

เชิญทดลองทำดูครับ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือจัดการความรู้ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจค่ะ

คะแนนที่นำมาพล็อตกราฟของ ผอ. ครู นักเรียน และ ปัญหา มาจากไหนคะ (วัดอย่างไร ?)

ช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน แต่ละช่วงห่างกันเท่าไร

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณทะเลงามครับ   

 

เป็นกราฟพล็อตความสำเร็จของตนเองครับ  ดังนั้น เส้นผอ.ให้ ผอ. ทำครับ

หรืออาจใช้ประเมินคนอื่นก็ได้ครับ  แต่อย่าเชื่อเร็วครับ เพราะไม่ค่อยแม่นครับ

 

 

 

เขียนเมื่อ 

สนใจตรงได้มองตนเองอย่างถี่ถ้วนค่ะ เพราะการรู้จักตนเองอย่างถี่ถ้วนจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างคนมีคุณภาพที่มีความสุขค่ะ