ชีวิตแห่งพุทธะบนเส้นทางลมหายใจ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้าพเจ้าได้รวบรวมภาพ ด้วยการค้นหาภาพเก่าที่เก็บไว้ใน Gotoknow.org หรือใน Facebook บ้าง นำมาเรียบเรียงเรื่องราว ทบทวนตนเองถึงชีวิตที่ผ่านมาและเส้นทางที่ดำเนิน

ได้ตระหนักในตนเองว่า นี่คือ การเปลี่ยนแปลง

เพราะตลอดชีวิตไม่คิดว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบโกนผม แต่ยังคงไม่หยุดทำงาน เพราะในทัศนะของข้าพเจ้ามองว่าการทำงานดังกล่าวคือ การได้เรียนรู้ธรรมะ ในขณะเดียวกันได้...ปฏิบัติภาวนาผ่านเรื่องราวและบุคคลที่เข้ามาสัมพันธ์ในชีวิตและการงาน

ดังนั้น...การปฏิบัติภาวนาของข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการแบ่งแยก หากแต่เนียนเนื้อเข้าไปในชีวิตทุกขณะจิต

ในคลิปวีดีที่ทำ ... "มองด้วยภาพและฟังด้วยบทเพลงภาวนาจากหมู่บ้านพลัม"...คือ การสะท้อนของความในใจ

นี่คือ...การเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง)

ไม่มีอะไรที่เป็นเรา หรือของเราเลย...เรามาที่นี่ มามีลมหายใจเพื่อการเรียนรู้

และตื่นออกจากความหลง...และใช้ชีวิตอย่างเบิกบานในใจ

เป็นลมหายใจเบาเบา หากแต่มั่นคง

และเผชิญต่อเรื่องราวทั้งดีและร้าย

...

และนี่คือ ชีวิตแห่งพุทธะบนเส้นทางลมหายใจบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)