คลิปเสียงบทสวดนัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียววันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ไปร่วมพิธีบังเพ็ญกุศลศพมารดาคุณครูศราวุธ แดงเดช ที่วัดสหกรณ์นิคม(หน่วย ๑ ) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลกใจมากเพราะเวลาประมณ ๑๘.๐๐ น. มีผู้คนมานั่งหน้าที่พระสวดศพเต็ม และมีชาวญี่ปุ่นทั้งหญิงชาย หลายคน กำลังจัดเตรียมสถานที่ที่จะทำการสวดบำเพ็ญกุศลศพ (ตามที่เข้าใจ แต่สงสัยทำไมใสวดเร็วนัก) ถามชาวบ้านที่นั่งใกล้ ๆ ว่าทำไมสวดเร็ว เขาบอกว่าจะสวด นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว ไม่เข้าใจนักเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้ และได้เห็นพิธีนี้เป็นครั้งแรก เก็บภาพด้วยมือถือมาได้บ้างเพราะคนเยอะ นั่งข้างหลังไม่กล้าออกไปถ่ายภาพ ด้านหน้ามีตู้ไม้เมื่อเขาเปิดออกมาจะมีแผ่นอักษรภาษาญี่ปุ่น


มีผู้นำทำพิธีและคนที่ออกไปครั้งละสองคนทำอะไรช้างหน้าเราก็ไม่รู้ จากนั้นเขาก็เดินรอบ ๆ ในมือถือลูกประคำแปลก พร้อมเสียงสวดฟังไม่รู้เรื่องจึงต้องมาหาคลิปในยูทูปฟัง ดังตัวอย่างด้านบน


กลับจากงานศพจึงต้องเปิดเน็ตค้นหาว่า นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว คืออะไร เพราะไม่เคยเห็นที่ชุมพร

นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว - บทสวด ไดโมขุ

เป็นศาสนาพุทธ นิกายมหายาน(ญาณใหญ่) อ่านคำแปลในบทสวด เท่าที่หาได้ ก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเช่นกัน เรื่องบทสวดมนต์ถ้าจะเทียบทางหีนยาน จัดว่าอยู่ในสมถะกรรมฐาน ใจจดจ่ออยู่กับบทสวด และคำบริกรรมเองจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ยึดติด พระบางท่านท่อง ก. เอ๋ย ก. ไก่ ฯ

นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว

ความหมาย คำว่า “นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว" ภาษาสันสฤต คือ “นโมสัทธรรมปุณฑริกสูตร" มีคำแปลย่อ ๆ ดังนี้

นัม นะโม » อุทิศชีวิต

เมียวโฮ สัทธรรม » ธรรมมหัศจรรย์

เร็งเง ปุณฑริก » ดอกบัว » เหตุและผลเกิดขึ้นพร้อมกัน

เคียว สูตร » เสียงของสรรพสัตว์ » ความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันในทุก ๆ ระดับ

ใครเคยสวดบทสวดนี่บ้าง นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว เขากบอกว่าเป็นบทสวดที่ดีมาก สวดแล้วรับประกันเลยว่าชีวิตจะดีขึ้นจริงๆ เวลาสวด มีลูกประคำสวดไปคลำลูกประคำไป

สวดแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขก็น่าสนใจดีนะขอบคุณเจ้าของเวบไซต์